IMOBILIARE .NET                                    
Cautare avansata
Ansambluri rezidentiale
Stiri
Statistici
Notariate
Taxe notariale

Vanzari Spatii Comerciale AradAnunturi: 9  
Ordonare pret:  ordonare-anunturi-pret ordonare-anunturi-pret

  •  Pagina 1 din 1 
17.09.2019
Vanzari Spatii comerciale Arad Arad
Pret: 130.000 EURO Supr: 278 mp
Oferim spre închiriere/vânzare spațiu comercial cu o suprafață construită de 384 mp si front de expunere de 7,74 metri. Componență spațiu: sală, birouri, depozitare, grup sanitar, posibilitate recompartimentare la cerere, include toate utilitățile, locuri de parcare pentru personal și clienți. Chirie: 3 EUR+TVA/mp Pret vanzare: 130.000 EUR + TVA. Spațiile comerciale din complexul UTA, au un amplasament ideal pentru derularea activităților comerciale sau de servicii oferite populației. Având suprafețe optime și toate utilitățile, spațiile comerciale și de servicii sunt foarte potrivite afacerilor a căror creștere se bazează pe numărul potențialilor clienți existenți în imediata apropiere. Cartierul RED1, construit între anii 2006 și 2011, conține 1200 de apartamente noi, locuite de potențiali clienți cu venituri peste medie. Potențialul comercial al locatiei este confirmat și în același timp îmbunătățit prin amplasarea magazinului Penny deschis în anul 2010. Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon 0722.645.998!
15.09.2019
Vanzari Spatii comerciale Arad Arad
Pret: 0 LEI
IMOTRUST VINE îN ATENțIA DUMNEAVOASTRă CU UN SPAțIU DE 333 MP PE CARE AVEțI POSIBILITATEA Să îL CUMPARAțI LA 500 EUR0/MP + TVA. HALA ESTE îMPăRțITă PE UN SINGUR NIVEL șI ESTE FORMATă DIN 16 îNCăPERI REPREZETâND: RECEPțIE; SPAțIU TEHNIC; 4 GRUPURI SANITARE; 6 BIROURI; 1 BIROU DIRECTOR; 1 BIROU SECRETARIAT; 1 BIROU ADMINISTRATOR șI O SALă DE CONFERINțE/șEDINțE. SALA DE CONFERINțE POATE GăZDUI 30 DE PERSOANE. DOTăRI șI FINISAJE: GRESIE, FAIANță, PARCHET, CORPURI DE ILUMINAT CU TUBURI FLUORESCENTE, OBIECTE SANITARE, UșI. PENTRU INFORMAțII SUPLIMENTARE, NE PUTEțI CONTACTA LA NUMăRUL DE TELEFON ( ID anunt: 7620791 )
14.09.2019
Vanzari Spatii comerciale Arad Arad
Pret: 9.000 EURO
DE VÂNZARE BIROURI AMENAJATE, PARțIAL MOBILATE, îN SUPRAFAță DE 16, RESPECTIV 23 MP, SITUATE LA PARTERUL UNEI CLăDIRI RENOVATE, CARE DISPUN DE TOATE UTILITățILE NECESARE. PREțURILE îNCEP DE LA 9000 EUR + TVA PENTRU UN SPAțIU DE 16 MP. LOCALIZARE: IN ARAD, LâNGă GARA DIN ARADUL NOU. PENTRU INFORMAțII SUPLIMENTARE, NE PUTEțI CONTACTA LA NUMăRUL DE TELEFON ( ID anunt: 7619977 )
14.09.2019
Vanzari Spatii comerciale Arad Arad
Pret: 650.000 EURO
OFERIM SPRE VANZARE MODUL HALA, CU O SUPRAFATA UTILA DE 1247 MP, SUPRAFATA PRODUCTIE / DEPOZITARE DE 1053 MP SI SUPRAFATA BIROURI DE 157 MP. CAMERA SERVER: 7, 80 MP CAMERA PORTAR: 5, 62 MP VESTIARE: 2, SUPRAFATA 10, 15 MP SI 11, 80 MP TOALETE: 3, FIECARE CU VAS WC SI LAVOAR + 2 DUSURI ACCES TIR, DOC INCARCARE/ DESCARCARE MARFA; LATIME ACCES MARFA: 3 M ACCES SECURIZAT, LOCURI DE PARCARE TIR SI AUTOTURISME. AMPLASATA IN CEA MAI POPULATA ZONA INDUSTRIALA A JUDETULUI ARAD, HALA OFERA O SOLUTIE MODERNA, IN CONFORMITATE CU CERINTELE ACTUALE. INCINTA ESTE SECURIZATA, PAZA 24H SI BENEFICIAZA DE TOATE UTILITATILE: ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURAL, APA CURENTA POTABILA, CANALIZARE. ( ID anunt: 7619840 )
09.09.2019
Vanzari Spatii comerciale Arad Arad
Pret: 45.000 EURO
SPATIU DE 293 MP (PARTER + ETAJ) DE INCHIRIAT LA 450 EUR/LUNA. HALA ESTE IMPARTITA PE DOUA NIVELE SI ESTE FORMATA DIN 4 INCAPERI LA PARTER + O INCAPERE LA ETAJ CARE SE INTINDE PE TOATA SUPRAFATA HALEIPRET VANZARE: 45.000 EUR + TVA 19% PENTRU INFORMAțII SUPLIMENTARE, NE PUTEțI CONTACTA LA NUMăRUL DE TELEFON  ( ID anunt: 7610720 )
18.07.2019
Vanzari Spatii comerciale Arad Socodor
Pret: 29.543 EURO
PROPRIETATEA ESTE SITUATă îN PARTEA SUD-ESTICă A COMUNEI SOCODOR, CU DESCHIDERE LA DN79A, KMJUD. ARAD șI ESTE COMPUSă DIN DOUă LOTURI DE TEREN îN SUPRAFAță DE 10.000 MP șI 4.754 MP șI O STAțIE DE DISTRIBUțIE CARBURANțI (CF NOU 300599, CF 5763/P, NR. CAD.498/1, CF A6505 (6472), NR. CAD.920/2, CF NOU 303161, NR. TOPO.58: PSDIN PUNCT DE VEDERE URBANISTIC, ZONA ESTE MIXTă, INDUSTRIAL șI COMERCIALă. ACCESUL LA PROPRIETATE SE REALIZEAZă DIRECT DIN DN79A, STRADă ASFALTATă CU O BANDă PE SENS. ZONA DIN APROPIEREA PROPRIETățII NU ESTE DESERVITă DE TRANSPORT PUBLIC. LOCAțIA SE îNVECINEAZă CU GARA SOCODOR șI CU CENTRUL DE TRATAMENT ALZHEIMER. TERENUL ESTE REGULAT, ARE FORMă APROXIMATIV PăTRATă șI ARE O DESCHIDERE DE APROXIMATIV 124 ML. STAțIA DE DISTRIBUțIE CARBURANțI ESTE DEZAFECTATă, COPERTINA METALICă ESTE DEGRADATă LA STADIU DE SCHELă, PROPRIETATEA NU ESTE îMPREJMUITă DE GARD. ( ID anunt: 7525898 )
14.07.2019
Vanzari Spatii comerciale Arad Arad
Pret: 130.000 EURO
OFERIM SPRE îNCHIRIERE/VâNZARE SPAțIU COMERCIAL CU O SUPRAFAță CONSTRUITA DE 384 MP SI FRONT DE EXPUNERE DE 7, 74 METRI. COMPONENță SPAțIU: SALă, BIROURI, DEPOZITARE, GRUP SANITAR, POSIBILITATE RECOMPARTIMENTARE LA CERERE, INCLUDE TOATE UTILITățILE, LOCURI DE PARCARE PENTRU PERSONAL șI CLIENțI. CHIRIE: 3 EUR+TVA/MP PRET VANZARE: 130.000 EUR + TVA SPAțIILE COMERCIALE DIN COMPLEXUL UTA, AU UN AMPLASAMENT IDEAL PENTRU DERULAREA ACTIVITățILOR COMERCIALE SAU DE SERVICII OFERITE POPULAțIEI. AVâND SUPRAFEțE OPTIME șI TOATE UTILITățILE, SPAțIILE COMERCIALE șI DE SERVICII SUNT FOARTE POTRIVITE AFACERILOR A CăROR CREșTERE SE BAZEAZă PE NUMăRUL POTENțIALILOR CLIENțI EXISTENțI îN IMEDIATA APROPIERE. CARTIERUL RED1, CONSTRUIT îNTRE ANII 2006 șI 2011, CONțINE 1200 DE APARTAMENTE NOI, LOCUITE DE POTENțIALI CLIENțI CU VENITURI PESTE MEDIE. POTENțIALUL COMERCIAL AL LOCATIEI ESTE CONFIRMAT șI îN ACELAșI TIMP îMBUNăTățIT PRIN AMPLASAREA MAGAZINULUI PENNY MARKE ( ID anunt: 7520003 )
04.07.2019
Vanzari Spatii comerciale Arad Arad
Pret: 0 EURO
MODUL HALA ZONA INDUSTRIALA SUD, ARAD - DE INCHIRIAT! COST CHIRIE: 4278 EUR + TVA, LA CARE SE ADAUGă UN SERVICE CHARGE DE 0, 65 EUR/MP. SUPRAFAță CONSTRUITă TOTALă: 853 MP. SUPRAFAță PRODUCțIE/DEPOZITARE: 821 MP. SUPRAFAță SPAțII AUXILIARE: 89 MP. BIROURI: 1 - 27 MP. SALă DE MESE: 1 - 21, 42 MP. VESTIARE: 2, BăRBAțI, RESPECTIV FEMEI, SUPRAFEțE 5, 28 MP, RESPECTIV 5, 96 MP, FIECARE CU CâTE 2 DUșURI. GRUPURI SANITARE: 3, BăRBAțI, FEMEI șI PERSOANE CU DIZABILITățI. SERVICII SUPLIMENTARE OBLIGATORII GESTIONATE DE IMOTRUST PAZă șI CONTROL ACCES 24H. ÎNTREțINERE PăRțI COMUNE șI DESZăPEZIRE CăI ACCES. PENTRU INFORMAțII SUPLIMENTARE, NE PUTEțI CONTACTA LA NUMăRUL DE TELEFON ( ID anunt: 7505869 )
17.06.2019
Vanzari Spatii comerciale Arad Arad
Pret: 2.950.000 EURO
FERMA CUPRINDE TEREN 14 HA, (+ IN ARENDA 480 HA), SEDIU ADMINISTRATIV, 10 HALE AGRICOLE SI UTILAJE AGRICOLE, RESPECTIV: 3 TRACTOARE MARI JOHN DEER MODEL 840 DE 270 HP SI UNUL MODEL 4955 DE 230 HP. 4 COMBINE CASE INTERNATIONAL DIN CARE 3 BUCATI MODEL 2388 DE 300 HP SI O BUCATA MODEL 1680 DE 280 HP. 2 PLUGURI MODEL DEMBLON, UNUL CU SASE CAPURI PE O PARTE SI CELALAT CU OPT CAPURI PE O PARTE. 1 DISC MARCA LENKEL 6M 1 SEMANATOARE DE PORUMB MARCA MASKIO GASPARDO 8 RANDURI. 1 DISC PRASITOARE MARCA MASKIO GASPARDO 6 RANDURI. 4 SCARIFICATOARE M.G. 3 ECHIPAMENT DE RECOLTAT PORUMB MARCA GERINGOF PE 8 RANDURI. 1 CHIT RECOLTAT RAPITA 6,7 M. 2 MASA RECOLTAT GRAU LATIME 6,7M SI 6,1M. 3 BENE CEREALE CAPACITATEA 26 TONE,24 TONE, 41 TONE. ( ID anunt: 7479966 )

  •  Pagina 1 din 1 


Localitati

Pret

An constructie
  •  < 1950 (0)
  •  1951 - 1977 (0)
  •  1978 - 1986 (0)
  •  1987 - 1990 (0)
  •  1991 - 2000 (0)
  •  2001 - 2010 (0)
  •  > 2010 (0)
  •  nespecificat (9)

Suprafata

Cautare avansata


 
imobiliare.net © 2004 - 2019  |  Contact | Adauga proiectul tau |