BCR, cea mai mare bancă locală după active, a scum­pit creditele imobi­liare după ce la sfârşitul săp­tă­mâ­nii trecute a expirat o campanie promoţională derulată timp de o lună şi jumătate.

Banca a majorat cu 0,5 şi res­pectiv 0,4 puncte pro­cen­tuale marja de do­bândă la creditele în lei şi euro şi a reintrodus co­mi­sionul de analiză a dosarului de 1.200 de lei sau 290 de euro. Dobânda anuală efec­tivă urcă astfel la 10,6% la lei şi 7,67% la euro.

“Este vorba de expirarea unei cam­pa­nii promoţionale derulată pe par­cur­sul a şase săptămâni. Pricingul a revenit la parametrii normali”, au declarat reprezentanţii BCR.

Campania de promovare a cre­di­te­lor imobiliare s-a desfăşurat între 2 iu­nie şi 15 iulie, dar reprezentanţii băncii nu au oferit date privind finanţările vândute în această perioadă.

Oana Petrescu, vice­preşedintele res­ponsabil cu retai­lul din cadrul BCR, de­clara în primă­va­ră că băncile vor mai reduce dobânzile la cre­dite deoarece au ne­voie să-şi crească vân­ză­rile pentru a putea obţine pro­fit.

În prezent, ban­che­rii se aşteaptă însă ca dobânzile la creditele în euro să mai crească, doar la lei existând un oarecare spaţiu de rela­xa­re, condi­ţionat însă de evoluţia in­flaţiei şi a economiei în general.

Creşterea marjei de dobândă la cre­di­tele în euro vine după ce la începutul lu­nii iulie BCR a ajustat valoarea indi­catorului Euribor la şase luni, pe baza că­ruia este cal­cu­lată do­bân­da variabilă la cre­di­te­le acor­date de bancă.

Euribor re­flec­tă cos­tul la care se împrumută între ele princi­palele bănci din zona euro şi înre­gistrează o creştere vizibilă în ulti­ma vreme, valoarea acestuia dublându-se în ultimul an.

În prezent, un client care nu are istoric cu banca plăteşte o marjă de dobândă de 6,9% peste Euribor la şase luni (a cărui valoare ajunge la 1,79%), ceea ce înseamnă că la un credit de 40.000 de euro pe 30 de ani rata lunară este de 275 de euro, cu 11 euro mai mult decât în cam­pania promoţio­na­lă. Suma to­tală plă­tită la fi­nalul con­trac­tu­lui a crescut, de ase­menea, de la 95.210 euro la aproape 99.300 de euro.

Clienţii care îşi încasează sa­la­riul într-un cont curent deschis la bancă şi au avut un comportament de pla­tă bun în trecut plătesc o dobândă re­dusă cu o jumătate de punct pro­cen­tual faţă de varianta standard.

Eco­no­mia realiza­tă la un credit de 40.000 de euro pe 30 de ani este de circa 4.700 de euro.

Sursa: Ziarul Financiar

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...