Cei care vor să îşi ­construiască o casă prin credit pot beneficia de o ­subvenţie de la stat de până la 15.000 euro. Aceasta este acordată ­inclusiv în situaţia în care împrumutul este acordat prin programul Prima Casă.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) de­rulează „Programul naţional de sprijinire a construirii de locuin­ţe proprietate personală”, prin acordarea de subvenţii de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuinţei construite, dar nu mai mult de 15.000 euro.

Beneficiarii sunt persoane fizice cu vârste de până la 35 ani, care doresc să construiască o locuinţă cu firma specializată sau au în­cheiat un contract de construcţie cu dezvoltatori imobilia­ri. Subvenţia este acordată numai în situaţia în care finanţarea locuinţei se face prin credit ipotecar, inclusiv prin programul Prima Casă.

Beneficiarul nu poate obţine o astfel de subvenţie decât o singură dată, în condiţiile în care acesta şi membrii familiei sale soţ/soţie şi copii aflaţi în întreţinere - nu au deţinut niciodată o locuinţă şi nu au primit un alt sprijin de la bugetul de stat.

De asemenea, de subvenţie beneficiază şi persoanele sau familiile rămase fără adăpost, cele evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile sau chiriaşii din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire.

Pentru 2010, bugetul alocat pentru acest program este de 5 milioane de lei, însă nu se exclude suplimentarea acestuia în cazul în care există solicitări. În 2009, bugetul iniţial a fost tot de 5 milioane de lei, şi suplimentat în noiembrie la 10,25 milioane de lei. În total, anul trecut 256 de familii au beneficiat de astfel de subvenţii.

Actele solicitate şi procedura

Solicitanţii eligibili trebuie să depună o cerere împreună cu toate actele solicitate la consilii­le locale din raza administrativ-teritorială în care sunt ampla­sate terenurile pe care se va construi locuinţa.

Printre actele solicitate se numără:

- copie autentificată a cărţii de identitate;
- declaraţii notariale ale titularului creditului şi familiei că nu au deţinut şi nu deţin o altă locuinţă şi nu au pri­mit alt sprijin de la buget în vederea construcţiei;
- după caz, acte edificatoare a situaţiei de evacuare sau rămânere fără adăpost, eliberate de primărie;
- extras de carte funciară;
- acte care să ateste calitatea constructorului;
- copie după contractul de cons­truire, graficul lucră­rilor şi o fişă tehnică a construcţiei.

Dosarul este analizat de o comi­sie formată din consilieri locali şi personal de specialitate din primăriile locale. În primele cinci zile lucrătoare ale fiecărei luni se analizează dosarele depuse cu o lună înainte.

Actele suplimentare

Beneficiarii admişi primesc o ­adeverinţă valabilă 90 de zile. În acest interval, aceştia trebuie să depună la primărie o serie de ­documente suplimentare, prin­tre care:
- o copie a contractului de credit aferent finanţării construcţiei;
- o scrisoare emisă de instituţia creditoare prin care se acceptă ca subvenţia să fie plătită sub formă de rată la credit, în contul clientului, în momentul în care se face recepţia lucrărilor.

Înstrăinarea locuinţei, înainte de a achita integral creditul contractat, se poate face numai cu acordul băncii şi numai după restituirea contravalorii subvenţiei obţinute, actualizată la zi cu inflaţia anuală.

Sursa: Romania Libera

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...