Executarea silita, mai rentabila decat plata ratelor la creditScăderea puternică a valorii colate­ralului îi determină pe unii debitori ai băn­ci­lor să renunţe voluntar la credit şi, implicit, la imobilele cu care au garantat.
Unele dintre apartamen­te­le şi casele executate de bănci au valori cu până la 50% mai scă­zute decât datoriile celor împrumu­taţi, în cazul tere­nurilor devalori­za­rea fiind mult mai mare. În aceste con­diţii, o parte din cei care au făcut speculaţii imobiliare sunt tentaţi să ce­deze voluntar ipoteca către ban­că şi să întrerupă rambursarea creditului, chiar dacă au resurse pentru achi­tarea ratelor.

„Văzând indiferenţa debitoa­rei manifestată fa­ţă de obligaţiile stabi­lite şi constatând că sunt în­de­plinite condiţiile privind executarea silită”, du­pă cum rezultă din propriile afirmaţii, o ban­că vin­de la licitaţie publică un teren de 5.399 mp, în valoare de 85.600 franci elveţieni (aproximativ 56.000 de euro), ipotecat pentru garantarea unui îm­prumut de 243.000 franci elveţieni (în jur de 160.000 de euro), acordat unei companii din Baia Mare.

Din anunţul băncii rezultă că fi­r­ma creditată a considerat că nu mai este rentabil să continue achi­ta­rea creditului, în condiţiile în care valoarea activului a scă­zut de aproape trei ori, iar in­ves­ti­ţia nu mai are şan­se să devină profitabilă. Banca poate recupe­ra acum doar o treime din valoa­rea creditului, prin executarea i­po­tecii, însă legea îi permite să-şi recapete şi restul datoriei, prin al­te mij­loace juridice. Pro­cedu­ri­le sunt însă destul de dificile, iar legea am­biguă împiedică instituţiile de credit să-şi recupereze rapid creditele ne­per­formante.

Banca te urmăreşte pånă în pånzele albe

Bancherii spun că o parte din cli­enţi au cedat voluntar bănci­lor casele ipotecate, după ce au calculat că este mai avantajos să renunţi la acestea decât să plă­teşti un credit devenit mult mai scump decât valoarea ac­tua­lă a imobilului. „Este mai puţin ca­zul creditelor pentru cumpă­ra­rea propriei locuinţe. Feno­me­nul are loc printre cei care au speculat pe piaţa imobiliară, cum­părând mai multe proprie­tăţi, mai ales în zone sensibile, cu mari scăderi de preţuri, precum terenurile”, spune Gabriel Creţu, director în cadrul OTP Bank.

Acesta avertizează însă că re­nun­ţarea voluntară la credit nu scuteşte clientul de achitarea in­tegrală a da­toriei. Dacă în ur­ma vânzării ipotecii banca nu-şi re­cu­perează integral cre­ditul a­cor­dat, aceasta va lua imediat mă­­suri pentru recuperarea crean­­ţei din alte bunuri sau ve­ni­turi ale cli­entului. În plus, avertizează banche­rii, cei care nu-şi achită da­toriile vor intra în baza de date a rău-platnicilor de la Biroul de Credit şi vor avea probleme în obţinerea unui nou împrumut pe viitor.

Sursa: Saptamana Financiara

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...