Proprietarii nemulţumiţi de cuantumul despăgubirilor se pot adresa instanţei, dar nu pot opri lucrările
Cei care refuză să părăsească locuinţele care vor fi demolate vor fi evacuaţi cu ajutorul forţelor de ordine

Încetineala cu care se dezvoltă infrastructura feroviară, aeroportuară şi navală, pe de o parte din cauza investitorilor, iar pe de cealaltă din cauza perioadelor lungi de timp necesare exproprierilor a determinat oficialii Ministerului Transporturilor să propună modificarea legislaţiei din domeniu, chiar dacă acest lucru nu favorizează proprietarii de terenuri.

Astfel, persoanele nemulţumite de cuantumul despăgubirilor se pot adresa instanţei, dar fără a putea contesta transferul de proprietate, iar cele care refuză să părăsească locuinţa care urmează a fi demolată vor fi scoase din casă cu ajutorul forţelor de ordine.

Potrivit proiectului de lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de infrastructură necesare în domeniul transporturilor feroviare, cu metroul, aeriene şi navale,  elaborate de Ministerul Transporturilor şi supus dezbaterii publice până la data de 17 mai, “atât procedura de expropriere, cât şi lucrările de utilitate publică care fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane”.

Negocierea durează prea mult

Potrivit expunerii de motive aferente proiectului de act normativ, Ministerul Transporturilor intenţionează să simplifice cadrul legal pentru realizarea exproprierilor în vederea modernizării infrastructurii feroviare, aeroportuare şi navale, pentru a urgenta lucrările din domeniu, doarece derularea negocierilor pentru exproprieri poate fi prelungită sau chiar blocată “prin atitudinea proprietarilor acestor terenuri, atât din perspectiva purtării negocierii peste limitele acceptabile de preţ, dar şi din cea a unui eventual refuz de negociere”.

“Finalizarea programelor de reabilitare şi extindere a infrastructurii publice în termenele stabilite prin contractele de execuţie este condiţionată de predarea terenurilor necesare către constructorii angajaţi, parcurgerea procedurilor de expropriere şi de obţinere a avizelor produc întârzieri majore în derularea execuţiei lucrărilor, ceea ce conduce la imposibilitatea respectării datelor-limită de tragere specificate în acordurile de împrumut şi generează penalităţi pentru întârzierea majoră a execuţiei lucrărilor faţă de termenele prevăzute în acordurile de împrumut”, se arată într-un proiect de lege, elaborat de MTI.

Autorizaţia, emisă în 72 de ore

Astfel, MTI va putea emite autorizaţia de construcţie în 72 de ore de la solicitare, chiar şi pentru cazurile în care lipseşte un aviz sau orice alt document, dacă se face dovada cererii acestuia.

Ministerul va putea elibera autorizaţia de construcţie şi în cazul în care solicitantul nu deţine titlu de proprietate pentru imobilele afectate de lucrare sau procedura de expropriere nu s-a finalizat.

Deţinătorii terenurilor vor fi obligaţi să permită accesul pe suprafeţe pentru efectuarea măsurătorilor şi a altor operaţiuni necesare studiului de fezabilitate, iar autorităţile locale şi forţele de ordine publică vor fi, de asemenea, obligate să pună în aplicare această prevedere.

Amenzi de la 3.000 la 20.000 lei

“Nerespectarea dispoziţiilor de la paragraful precedent constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 de lei la 20.000 de lei, în sarcina conducătorului unităţii; constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către prefect sau de către persoane împuternicite de acesta.

De asemenea, penalităţile pentru întârzierea lucrărilor sau pierderea finanţării vor putea fi reţinute în sarcina persoanei responsabile”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, MTI va elabora normele metodologice de punere în aplicare.

Art. 21 (6)

Evacuarea persoanelor care refuză la expirarea termenului să părăsească de bunăvoie imobilele ce urmează a fi preluate de expropriator se va face de către expropriator cu sprijinul forţelor de ordine în baza hotărârii comisiei şi a dovezii de achitare/consemnare a despăgubirilor, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

Sursa: Curierul National

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...