Fiscul darama afacerea imobiliara Electroputere-MogosoaiaTerenurile achiziţionate la sugestia lui Fahti Taher de producătorul de locomotive craiovean au fost scoase la licitaţie la preţuri de 41 de ori mai mici.

Terenurile din localitatea Mogoşoaia, achiziţionate în urmă cu doi ani de Electroputere Craiova, au fost oferite la vânzare de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Afacerea gândită de administratorii Electroputere se năruie, iar investiţia de peste 10 milioane de euro făcută în achiziţia terenurilor lângă Bucureşti se dovedeşte a fi păgubitoare.

Statul cere numai un milion de lei pentru 14 hectare de teren la Mogoşoaia, ce au aparţinut societăţii Electroputere Craiova.

Datoriile neachitate la scadenţă şi investiţiile cel pu­ţin riscante făcute de Electroputere Craiova se întorc acum împotriva companiei.

În mod straniu, după ce societatea a fost preluată de un grup de inves­titori arabi, iar Fahti Taher a ajuns preşedinte al Consiliului de Admi­ni­staţie, Electroputere a decis să cum­pere 18 hectare de teren la Mo­go­şoaia, pentru care a plătit, potri­vit informaţiilor disponibile la acea vreme, în jur de 14 milioane de eu­ro.

Achiziţia a fost făcută în 2008, când criza începea deja să se facă sim­ţită, iar afacerile imobiliare e­rau primele ameninţate.

Pe terenul cumpărat într-una din zonele bune de lângă Capitală urma, conform de­claraţiilor celor de la Electro­pu­tere, să fie construită o reprezentanţă a societăţii, într-o dezvoltare ulterioară a companiei.

Cerc vicios

La vremea la care a achiziţionat terenul, Electroputere era în topul marilor datornici ai statului, cu de­bite de circa 300 de milioane de lei. Situaţia nu s-a schimbat prea mult de atunci.

Potrivit datelor ANAF, la jumătatea anului 2010 Electropu­tere datora bugetului de stat 140 de milioane de lei, avea res­tanţe către bugetul asigurărilor so­cia­le de stat de 98.513.940 de lei şi debite neachitate de 16.434.105 lei la bugetul asigurărilor pentru şo­maj şi de 25.040.443 lei la bugetul asigură­rilor sociale de sănătate.

To­ta­lul da­toriilor, în iunie 2010, era de aproa­pe 289 de milioane de lei, bani neîn­casaţi de stat din activita­tea unei companii private, aflată în proprie­tatea unor investitori străini.

Neplata datoriilor, poate şi in­ves­tiţiile hazardate în domeniul imo­biliar au atras însă atenţia Fis­cului, care a instituit sechestru pe bunurile companiei şi, mai târziu, a executat silit anumite active.

Pentru a ieşi din impas, conduce­rea Electroputere a făcut o mişcare inspirată, permiţând firmei K&S Electric Power Point, deţinută de oameni de afaceri belgieni, să reali­zeze pe platforma Electroputere un mall de 45 de milioane de euro.

Societatea craioveană nu a putut vin­de însă terenul către constructorii mall-ului, întrucât acesta nu era liber de sarcini.

Tranzacţia s-ar fi încheiat, iar Electroputere ar fi pri­mit banii pe halale unde urmea­ză să se înalţe mall-ul, cu care să achite restanţele, dacă societatea ar fi scăpat de datoriile către buget.

Un cerc vicios, care a băgat Electro­putere în malaxorul Fiscului.

Aşa a ajuns în executare silită şi afacerea imobiliară din Mogoşoaia. Dacă Electroputere a cumpărat în 2008 terenuri la un preţ mediu de circa 75 de euro/mp, acum Fiscul a coborât cotaţia.

Pentru cei 144.000 mp pe care ANAF i-a scos la vânzare săptămâna trecută, preţul cerut la licitaţie a fost de numai 1,1 milioa­ne de lei.

Adică 7,63 lei (1,8 euro) pe metrul pătrat, de 41 de ori mai puţin decât a plătit Electroputere acum 2 ani.

Licitaţia a avut loc pe 6 octombrie, fiind scoase la vânzare 6 loturi, cel mai mic având 1.000 mp, iar cel mai mare 100.000.

Nici chiar la aceste preţuri „de dum­ping” pe piaţa imobiliară terenu­ri­le nu s-au vândut, licitaţia urmând a fi reluată.

Alte disponibilizări la Electroputere

Conducerea Electroputere Cra-io­va a făcut un studiu pentru a ve­dea care este varianta optimă de pro­ducţie. Proiecţia a evidenţiat fap­tul că Electroputere, cu 1.300-1.500 de persoane care şi-ar desfă­şura activitatea în activele restrân­se pe 20 de hectare, ar putea atinge o cifră de afaceri de circa 130 de mili­oane de euro.

În acest context, angajaţii au fost disponibilizaţi în mai multe „valuri”. Ultimul a „mă­turat” societatea chiar la începutul acestei luni. „La 1 octombrie au fost dispo­ni­bilizaţi 350 de angajaţi de la uzina noastră.

Numărul salariaţilor dispo­ni­bilizaţi de la privatizarea Electro­putere şi până acum ajunge la 850 de persoane. Această decizie survi­ne pe fondul lipsei de comenzi şi de contracte”, a declarat liderul de sindicat de la Electroputere Craio­va, Aurel Bojenoiu.

Sindicaliş­tii ştiu că uzina are o datorie la stat de a­­pro­ximativ 30 de milioane de eu­ro, care ar putea fi achitată după vânzarea unui teren pe care se va construi mall-ul Electroputere.

„Dacă situaţia se înrăutăţeşte, este posibil să mai avem disponi­bili­zări, dar eu sper să ne revenim, pentru că banii care vor fi încasaţi pe terenul care se vinde pentru con­struirea mall-ului se vor duce pentru acoperirea datoriei către stat”, a mai spus Aurel Bojenoiu.

Li­de­rul de sindicat de la Electropu­tere susţine că, în cazul stingerii da­toriei către bugetul de stat, condu­ce­rea uzinei ar putea face chiar an­gajări.

Electroputere este controlată de compania saudită Al-Arrab Con­tracting Company Limited, care de-ţine 86,28% din capital, iar investitorii arabi sunt reprezentaţi de o­mul de afaceri iordanian Fahti Ta­her, care ocupă acum poziţia de pre­şedinte al Consiliului de Admi­nis­traţie al societăţii.

Uzina are patru divizii de producţie, respectiv apa­ra­taj electric, maşini electri­ce rotative, transformatoare de pu­tere şi ve­hicule feroviare şi urbane, o divi­zie de servicii generale, precum şi fabricile

Scule, Dispozitive, Verifica­toare, Piese Turnate şi For­jate, Reparaţii şi Modernizări de Maşini Unelte şi Instalaţii Tehno­logice.

Firma este implicată acum în proiecte de aproape 100 de milioa­ne de euro, derulate în Grecia şi ţări din nordul Africii.

Sursa: Saptamana Financiara

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...