Intretinerea si administrarea lasa proprietarii apartamentelor noi fara baniPe lângă ratele care trebuie plătite la bănci, întreţinerea şi alte servicii din ansamblurile rezidenţiale fac tot mai grea viaţa noilor proprietari

Dacă pentru ansamblurile luxoase costurile mari pot fi mai uşor de acceptat, mai greu de înţeles sunt plăţile mari pentru ansamblurile cu mai puţine facilităţi. Deseori, în aceste din urmă cazuri, proprietarii plătesc pentru servicii de slabă calitate sau sunt forţaţi să scoată bani din buzunar pentru servicii impuse de dezvoltator.

Situaţia costurilor lunare ale proprietarilor din ansamblurile rezidenţiale noi di­fe­ră în funcţie de mai mulţi factori. Cei mai importanţi sunt fa-ci­lităţile interioare ale complexului, calitatea execuţiei şi, nu în ulti­mul rând, numărul de apartamen­te locuite efectiv. Este firească o pla­tă mai mare pentru facilităţi şi servicii mai multe, cum e cazul unor ansambluri care beneficiază de gră­dină păzită, piscină, parcări co­relate numărului de apartamente şi alte asemenea calităţi necesare u­nui trai decent.

La fel de firesc este ca pentru multe ansambluri noi, cu centrală proprie şi mai bine izolate termic decât cele vechi, să se plă­tească mai puţin pentru căldură. Nu este firească însă taxarea unor servicii inexistente sau impunerea unor taxe, precum cea de administrare, care nu reflectă prin preţ serviciile prestate. La fel de anormală este şi perceperea unor costuri de două-trei ori mai mari pentru servicii de curăţenie ale unor comple­xuri care nu diferă prea mult de blocurile vechi.

Femeie de serviciu cu 2.500 de lei

Ansamblul West Park de lângă Lacul Morii din Bucureşti s-a vrut iniţial a fi un ansamblu cu peste 10 blocuri, piscină, supermarket şi mul­te alte facilităţi. Ansamblul are însă doar patru blocuri, iar viitorul altor facilităţi nu e deloc sigur. Cert e că în prezent nu există nici supermarket, nici piscină şi nici alte lu­cruri promise la început, pentru ca­re costurile mari ar fi fost, poate, justificate.

„Cu toate acestea, dezvoltatorul pretinde că pe cele patru femei de serviciu le plăteşte în total cu 10.000 de lei, deci cu 2.500 pe fiecare, deşi multă treabă nu au de făcut”, declară Dalisa, proprietara unui apartament cu trei camere. A­ceasta precizează că plăteşte o taxă de administrare lunară de 75 de eu­ro plus TVA, taxă care include cu­ră­ţenia spaţiilor comune, întreţinere lifturi şi alte costuri.

„Pentru a jus­ti­fica anumite costuri umflate, re­prezentanţii dezvoltatorului mi-au spus că ei plătesc pentru contabilitate 6.000 de lei lunar, preţ pe care mi-e greu să-l înţeleg”, a adăugat pro­prietara. Aceasta a plătit între­ţi­nerea, în medie, în perioada au­gust-decembrie, 850 de lei lunar. Cu­rentul este deocamdată mai scump, ca urmare a faptului că încă nu se plăteşte individual pe apartament, până nu vor fi plătite datoriile către Electrica ale dezvoltatorului.

Situa­ţia este îngreunată şi de fap­tul că ansamblul este doar par­ţial locuit, iar unii dintre antecontractanţi s-au retras. Astfel, plata cu­rentului se face deocamdată la pu­te­re reactivă, cum se face pentru marii consumatori, şi a fost în ultima perioa­dă dublu faţă de cât ar fi normal pentru un consumator casnic.

TVA pe întreţinere

Ansamblul Rose Garden este u­nul dintre cele bine poziţionate din Capitală, amplasat pe locul fostei fa­brici Suveica, aproape de Doam­na Ghica. Dacă aici nu sunt nea­pă­rat costurile mai mari cu întreţi­ne­rea, pe aceasta se plăteşte însă TVA. Asta pentru că încă nu s-a reuşit crea­rea unei asociaţii de proprie­tari.

„Mi se pare absurdă plata TVA pentru întreţinere. Asta se dato­rează probabil faptului că încă exis­tă mulţi investitori care au achi­zi­ţio­nat la pachet, nu sunt foarte in­teresaţi direct şi, astfel, e greu să se for­meze o asociaţie de proprietari”, de­clară un proprietar care a vrut să-şi păstreze anonimatul.

Printre problemele amintite de acesta, în directă legătură cu costu­rile, este aceea că proprietarii din u­nele apartamente situate spre nord şi pe colţul blocului se văd ne­voiţi să utilizeze, în zilele geroase, calorifere electrice, fapt care spo­reş­te costurile. Asta pentru că la tem­peraturi foarte joase nu fac faţă caloriferele la suprafeţele şi poziţio­narea respectivelor apartamente.

Multe servicii doar de formă

Ansamblul Răsărit de Soare a avut un mare succes la vânzări în ul­timul timp, în special ajutat de pro­gramul „Prima Casă” de anul trecut. Este unul dintre ansamblu­rile noi ief­tine ca preţ al aparta­mente­lor, com­parativ cu alte an­sam­bluri noi finalizate sau în curs de fina­lizare în această perioadă.

Cu toate acestea, proprietarii sunt nevoiţi să plătească o taxă de ad­mi­nistrare u­nei firme alese de dezvoltator, a­vând, conform datelor de la Recom, acelaşi acţiona­riat cu dez­voltatorul. „Această firmă de ma­nagement ne-a fost băgată pe gât şi le plătim o taxă de administra­re de 0,35 euro/mp util, astfel că eu plă­tesc pentru un apartament de trei camere 120 de lei acestei fir­me, pe lângă, de exemplu, întreţi­ne­rea de 500 de lei din de­cembrie”, de­cla­ră S.M., un proprietar din com­plex.

Această taxă aco­peră gestionarea unor servicii precum pază, curăţe­nie pe spaţiile co­mu­ne şi calcularea cotelor de între­ţinere. „Paza e mai mult pentru ac­cesul auto. Controlul accesului celor fără maşini se face mai mult de for­mă, iar integritatea mea sau a apar­tamentului nu intră în obligaţiile celor peste 10 paznici care lucrează pentru complex”, a declarat un alt proprietar. Curăţenia spaţiilor co­mu­ne lasă de dorit, iar în parcarea subterană nu ştiu de când nu s-a făcut curat”, adaugă S.M.

Din între­ţi­nerea de 500 de lei, acesta a plătit 100 de lei consumurile comu­ne, căl­dura de pe scară, lift şi altele. „Iar­na au fost încinse caloriferele şi uşile erau ţinute deschise probabil pentru a se usca betoanele dezvol­ta­to­rului, dar pentru asta plăteam toţi. Într-un bloc vechi, pentru gu­noi se plătesc 5-6 lei de persoană, noi plă­tim 25 de lei. Apa rece costă la Apa­nova 2,6 lei/mc, la noi este 3,7 lei”, mai spune S.M.

Apa cu nămol e mai ieftină

Confort City a ales, din octom­brie 2009, să perceapă un preţ re-dus pentru apa de la robinet, care este, nu de puţine ori, departe de normele permise de mediu. Astfel, proprietarii plăteau pentru apă 2,77 lei/mc plus TVA până în septembrie anul trecut, iar acum plă-tesc jumătate. Aceştia achită lunar şi întreţinerea grupului de pompa­re cu 4,79 lei, plus TVA, pentru pu­ţul care aparţine dezvoltatorului.

Dezvoltatorul a promis reme­die­rea problemei purităţii apei până în decembrie anul trecut, cu varianta scutirii de la plată în caz că apa se menţine murdară, până la remedie­rea situaţiei. Situaţia nu s-a remediat încă. Rezultatul este că se utili­zează mult mai frecvent decât în alte ansambluri apa plată la pet.

An­samblul nu are însă ghe­ne pentru sortarea şi reciclarea de­şeurilor. „Pe curent plătim 0,42 lei kw plus TVA, adică mai mult decât alţii, asta chiar dacă săptămânal ca­de curentul şi uneori se remediază abia du­pă 3-4 ore. Asta înseam­nă că ar fi o idee să mai dăm bani pentru un generator propriu, adică altă cheltuială”, a de­clarat Radu D., un proprie­tar. „Sub­solul este deocamdată inun­dat şi inundabil.

Rezulta­tul este că mulţi dintre cei care au parcare subterană nu pot beneficia de aceasta şi aglo­me­rează parcarea supraterană”, decla­ră un alt pro­prie­tar.

Dezvoltatorul Domus întrevede însă alte surse de profit din parcări. Astfel, în săptămânile următoare s-ar putea prevedea bariere cu plată pentru vizitatorii cu maşini care stau mai mult de jumătate de oră în ansamblu. Aceştia ar urma să plă­­tească 2 lei pe oră de… întârzie­re. Cu alte cuvinte, vorba lungă, să­răcia omului.

Sursa: Saptamana Financiara

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...