Locuintele sociale raman afacerea primariilor cu baniConstrucţia locuinţelor sociale se face în acord cu bugetul alocat fiecărei primării de sector şi nu are legătură cu numărul dosarelor depuse.

Cel mai activ în construcţia de locuinţe sociale din Bucureşti este sectorul 1, zona cu cea mai bogată populaţie.

Primăriile de sector nu fac, în general, decât să repartizeze locuinţele sociale primite de la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Consiliile locale iau foarte rar decizia de a construi cu fonduri proprii astfel de locuinţe.

Sărăcirea populaţiei din ultima perioadă a condus la creşterea cererilor de locuin­ţe sociale, numărul solicitanţilor depăşind încă de anul trecut 100.000. Dintre aceştia, a treia parte sunt în Bucureşti.

Trendul de înmul­ţi­re a acestor solicitări este dat în prin­cipal de actuala situaţie econo­mică şi de evacuările din casele na­ţionalizate.

La aceste cauze se adau­gă exproprierile pentru cauze de uti­litate publică, dar şi evacuările din imobilele în consolidare.

Cu toate acestea, primăriile alocă foarte rar fonduri proprii pentru construcţia de locuinţe sociale. „De unde bani de construit locuinţe sociale dacă nu s-au găsit nici măcar bani pentru sa­lubrizare sau pentru deszăpezi­re?!”, a declarat un reprezentant al Pri­mă­riei Sectorului 5.

De obicei se stă la mila Primăriei Generale sau a Ministerului Dezvol­tării Regionale şi Turismului. Pro­ble­ma este că nici investiţiile acestor două instituţii în locuinţe sociale nu funcţionează la parametri optimi.

Asta pentru că multe dintre anun­ţu­rile de investiţii făcute de cele două instituţii în ultimii ani nu s-au concretizat.

Vom trece în revistă câteva in­vestiţii în construcţia de locuinţe so­ciale din Bucureşti din ultima pe­rioadă, dar şi puţinele investiţii afla­te în derulare în unele sectoare ale Capitalei.

Sectorul 1, pe cont propriu

Administraţia locală a sectorului 1 a achiziţionat de pe piaţa liberă locuinţe noi şi a demarat, cu fonduri proprii, lucrările de construire a unui cartier de locuinţe sociale.

Mai precis, e vorba de achiziţia, de la în­ce­putul crizei, a peste 120 de locuin­ţe din complexul Cartierul Latin din Prelungirea Ghencea şi din comple­xul Lacul Morii, din apropierea Pie­ţei Giuleşti.

Aceste achiziţii au atras mai multe critici legate de faptul că s-au făcut în alt sector, şi nu în secto­rul 1. De curând, primăria a început construcţia a nouă blocuri cu 414 apartamente sociale în zona Odăi.

În pre­zent se află în fază avansată de exe­cuţie lucrările de construire la pri­­mele trei imobile, care însu­mea­ză 52 de apartamente.

„După ce vor fi terminate aceste blocuri, locuinţele vor fi repartizate chiriaşilor din casele retrocedate foştilor proprietari, precum şi persoanelor cu venituri reduse care nu deţin o locuinţă”, au declarat repre­zen­tanţi ai Primăriei Sectorului 1.

Aceştia nu uită să adauge că „aceste măsuri au fost luate în condiţiile în care Primăria Municipiului Bucu­reşti - instituţia care gestionează lo­cuinţele sociale - nu a găsit o re­zol­vare corespunzătoare la problemele lo­cative din Capitală”.

Sectorul 2, sprijinit de la centru

Reprezentanţii sectorului 2 sus­ţin că în acest an vor începe construcţia a 3.548 de apartamente sociale. Spre deosebire de sectorul 1, cei din sectorul 2 vor demara inves­ti­ţia împreună cu Ministerul Dez­vol­tării Regionale şi Locuinţei şi cu sprijinul Ministerului Apărării Naţiona­le.

Aproximativ 2.100 de apartamen­te vor fi în Pantelimon, pe strada Fa­brica de Glucoză se vor ridica 1.400 de apartamente, iar pe strada Au­ru­lui alte 48 de apartamente.

Săptă­mânile trecute, 117 familii de tineri şi 49 de familii evacuate din casele naţionalizate au primit cheile de la noile apartamente în strada Maior Vasile Băcilă din cartierul Colentina, după ce alte 83 de unităţi au fost predate în ultimii doi ani.

Tot în sectorul 2, în ultimii doi ani au fost predate 140 de unităţi lo­cative finalizate din curtea Spita­lu­lui Colentina către medicii rezidenţi.

În strada Lunca Florilor, la două blo­curi primăria a mansardat imobilele şi a obţinut 16 garsoniere pentru chi­riaşii din casele evacuate.

Investiţii în trecut

Celelalte sectoare nu au anunţat investiţii în domeniul locuinţelor so­ciale pentru acest an şi nici pentru anii care vin.

Investiţiile acestora, atâ­tea câte au fost, s-au făcut în anii trecuţi. Asta în condiţiile în care, în orice ţară civilizată, primăriile trebuie să aibă în fiecare an un buget alocat construirii sau cumpărării de locuinţe sociale destinate celor cu probleme.

În aprilie 2009, în sectorul 6 s-au pus în posesie 132 de familii într-un complex de locuinţe sociale din strada Dealul Ţugulea.

Este vorba de patru scări de bloc, construite exclusiv din fonduri de la bugetul sectorului 6, acestea fiind structurate pe ca-tegorii, astfel: 66 de apartamente cu trei camere, 30 de apartamente cu două camere şi 36 de garsoniere.

Locuinţele sunt dotate cu parchet, geamuri termopan, gresie, faianţă, senzori de gaz. Blocurile sunt izolate termic şi beneficiază de locuri de parcare, parc şi spaţii de joacă pentru copii.

Blocurile au fost trecute prin­tr-o hotărâre a Consiliului Gene­ral al Municipiului Bucureşti din pa­trimoniul Societăţii de Construcţii CCCF Bucureşti SA în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea realizării de construcţii de locuinţe pentru tineri. La data pr­e­luării acestora, cele două blocuri erau neterminate.

Merită subliniat faptul că grupul CCCF a început construcţia acestora încă din octombrie 1989. În bugetul local pentru 2007 al Primăriei Sec­to­rului 6 au fost prevăzute sumele ne­cesare finalizării ansamblului de lo­cuinţe.

Sumele investite au provenit, în totalitate, din bugetul local, subli-niază reprezentanţii primăriei.

Primăria Sectorului 3 nu a mai a­nunţat construcţii de locuinţe so­cia­le din urmă cu patru ani. La în­ce­pu­tul anului 2007, reprezentanţii pri­mă­riei anunţau preluarea a două te­renuri de la Primăria Municipiu­lui Bucureşti pentru ridicarea unor blo­curi pe Splaiul Unirii, Calea Dudeşti şi Aleea Cioplea. În ultimii ani însă nu s-a demarat nicio con­strucţie.

Sectorul 5, probleme politice

Sectorul 5 nu a dispus de locuin­ţe sociale nici în 2010 şi nici în 2009. Unii reprezentanţi ai acestui sec­tor pun situaţia nu doar pe seama cri­zei, cât pe alocarea de fonduri pe criterii politice.

„De la Consiliul Muni­ci­­pal ni se trimit să repartizăm locu­in­ţ­e sociale mai mult la mişto, adică de­misoluri pline de igrasie sau lo­cu­inţe cu chiriaşi-problemă.

În ur­mă cu doi ani, ni s-a dat o locuinţă în ca­re un chiriaş s-a legat de calo­ri­fer şi nu a vrut să plece”, au declarat re­pre­zentanţi ai Primăriei Sectorului 5.

Locuinţele sociale aparţin de Ad­ministraţia Fondului Imobiliar (AFI) care se află în subordinea Primăriei Capitalei.

Primăria condusă de Van­ghelie susţine că, din lipsă de bani, se bazează în continuare pe ceea ce se repartizează de la AFI. E vorba mai ales de acele excepţii rare în care lo­cu­inţele de la stat nu au fost cum­pă­rate de chiriaşi după 1989.

„Nu se mai construiesc locuinţe sociale în sectorul 5, chiar dacă este unul dintre cele mai sărace sectoare, cu mul­te cereri depuse, dar şi cu cele mai mari întârzieri la listele de în­tre­ţi­ne­re. Locuinţele sociale se construiesc de către sectorul 1, unde sunt cei mai bogaţi oameni”, declară cei de la sectorul 5.

Până una-alta, dosarele pentru lo­­cuinţe sociale stau nesoluţionate de mai mulţi ani pe la primării. Cele mai multe plângeri nu se re­feră atât la timpul de aşteptare prea lung, cât la nerespectarea criteriilor de prioritate.

Sursa: Saptamana Financiara

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...