Mall-urile, sufocate de datorii
icon1 redactor | icon2 News | icon4 03 1st, 2011  

Majoritatea proprietarilor de mall-uri se luptă din greu să-şi plătească da­to­riile din ce în ce mai mari pe care le au către bănci şi alţi furnizori.

În ţară, 25 dintre cele mai importante mall-uri totalizau datorii de aproape 1,5 miliarde de euro, la nivelul anului 2009, conform raportărilor din bi­lanţurile contabile postate pe site-ul Ministerului de Finanţe.

Lucrurile nu au mers mai bine nici în 2010, însă deocamdată firmele nu au depus bi­lan­ţurile contabile pentru a vedea cât de mult s-a deteriorat starea lor finan­ci­ară în 2010.

Dimpotrivă, au fost în­re­gistrate şi primele trei falimente: Tiago Mall Oradea, Armonia Brăila şi City Mall Bucureşti. Tot anul trecut a avut loc şi prima vânzare a unui cen­tru aflat în insolvenţă – Tiago Mall, dez­voltat de Mivan, a fost cum­pă­rat la licitaţie de Shopping Center Holding.

În Capitală, doar Băneasa Shopping City, Bucureşti Mall, Plazza Ro­mâ­nia şi Unirea Shopping Center au re­a­lizat în 2009 profit. Restul cen­tre­lor comerciale sunt pe pierderi.

To­­tuşi, asta nu înseamnă automat in­sol­­­­venţă, dar arată că în acest domeniu criza s-a resimţit din greu, mai ales că majoritatea mall-urilor sunt cons­truite cu bani de la bănci.

Afacerile dezvoltatorilor de mall-uri s-au prăbuşit după ce au fost ne­­voiţi să reducă nivelul chiriilor pentru a ţine pe picioare centrul co­mer­cial.

Mulţi comercianţi, chiriaşi ai mall-urilor, au tras obloanele sau au mi­grat spre spaţii comerciale mai ief­ti­ne, iar dezvoltatorii s-au trezit ame­nin­ţaţi că vor avea galeriile goale.

Pe de altă parte, vânzările slabe şi pro­ble­mele legate de lichidităţi au forţat o serie de retaileri precum InterHome, Diverta sau Lee Cooper să intre în insolvenţă.

“Rata de neocupare a scăzut în 2010, comparativ cu 2009, dar s-a sta­­bilizat în jurul valorii medii de 12%, cu cifre mai mici pentru centre­le din Bucureşti şi principalele oraşe”, a declarat Ramona Marusac, Senior Associate în cadrul departamentului de retail al Colliers Internaţional.

Disperaţi şi presaţi de bănci, pro­pri­­etarii au făcut oferte din ce în ce mai avantajoase să-şi ţină centrele co­­merciale pline.

Chiriile au intrat pe o pantă descrescătoare şi au co­bo­rât de la 100-120 de euro cât erau în 2008 la 60-75 euro/mp/lună în Ca­pi­ta­lă şi la 15-30 euro/mp/lună în alte ora­şe, în funcţie de concurenţă şi de mărimea localităţii.

City Mall a intrat în faliment după ce datoriile sale către creditori au cres­­cut treptat, în prezent acestea ri­di­cându-se la 75 de milioane de euro.

Băncile finanţatoare ale mall-ului  au de recuperat 176 de mili­oa­­ne de lei, adi­­că peste 41 de milioane de euro. Din aceas­tă sumă, Bancpost are de lu­at cir­ca 5 milioane de euro, UniCre­dit Bank Austria 35,7 mili­oa­ne de euro, iar UniCredit Ţiriac circa 300.000 de lei.

De-a lungul timpului, City Mall a avut trei proprietari, ul­ti­mul fiind fondul australian APN/UKA, care l-a cum­părat în 2006 de la un grup de in­vestitori britanici cu 100 de mi­li­oane de euro.

Anterior, mal­­l-ul a fost de­ţi­nut de un grup de in­­ves­­titori brita­nici, care au achitat pentru acesta su­ma de 46 de mili­oa­ne de euro dez­vol­ta­torului proiec­tu­lui, Jaguar De­velopment, companie con­tro­­lată de oa­meni de afaceri greci şi is­­ra­elieni.

La sfârşitul acestei luni, Casa de In­s­olvenţă Transilvania, lichidatorul ju­diciar al centrului comercial, va scoa­­te la vânzare mall-ul printr-o li­ci­taţie cu strigare.

Preţul de pornire a primei licitaţii pen­tru vânzarea activului City Mall, aflat în procedură de faliment, se în­vâr­te în jurul sumei de 33 de milioane de eu­ro, potrivit Casei de Insolvenţă Transilvania, lichidatorul judiciar al centrului comercial.

Prima licitaţie este programată pen­­tru la sfârşitul acestei luni, ur­mând ca, în funcţie de cerere şi ofertă, lic­i­taţii viitoare să fie organizate până în iunie.

“În ceea ce priveşte vânzarea ac­ti­vului City Mall, aceasta este una cu par­ticularităţi. Astfel, deşi socie­ta­tea a intrat la cererea acţionarilor di­rect în procedura simplificată a fa­li­mentu­lui, împreună cu creditorii am decis men­ţinerea activităţii curente în în­cer­carea de a păstra plusul de va­loa­­re al unui business în funcţiune.

Astfel, acest activ se va vinde ca un bu­siness în viaţă, reprezentând o pre­mi­e­ră în vânzările de acest tip în Ro­mânia”, a declarat Radu Lotrean, Managing Partner Casa de Insolvenţă Transilvania.

El a precizat că argumentele cu care sunt atraşi posibilii in­vestitori  sunt reprezentate de preţ, po­ziţie, publicul ţintă, existenţa unui mix de chiriaşi.

Şi mall-ul Tiagro din Oradea a fost vândut cu 30,5 milioane de euro unei firme care are acelaşi sediu şi ace­eaşi adresă cu grupul Băneasa In­vestments în urma unei licitaţii or­ga­ni­zate tot de Casa de Insolvenţă Transilvania.

Proiectul Tiago Mall Oradea a fost finanţat de Bank Austria Creditanstalt şi UniCreditŢiriac cu 58 de milioane de euro şi 25,2 mili­oa­ne de lei. Dezvoltatorul a consti­tuit ga­ran­ţii în favoarea creditorilor sub for­mă de ipotecă de rang I asupra te­re­nu­lui şi a construcţiei, pentru suma de 97 de milioane de euro.

Firma Red Project Three, care ad­mi­nistrează mall-ul Armonia din Bră­i­la, a intrat în insolvenţă după ce săp­tămâna trecută Tribunalul Bucureşti a aprobat cererea depusă de companie. Centrul comercial nu a func­ţi­o­nat decât şase luni şi stă închis de mai bine de un an.

Tot săptămâna trecută a cerut şi proprietarul City Mall insolvenţa companiei.

Şi totuşi, 2011 ne aduce noi şi noi magazine

În ciuda falimentelor şi a proble­melor existente, în 2011 sunt anunţate des­chiderea a opt noi centre comerciale, însă finalizarea acestora depinde foarte mult de ruperea cercului vicios retaileri – dezvoltatori – bănci.

Lucrările la cel mai mare mall din Bucureşti şi al treilea ca dimensiune din Europa au demarat deja. Se numeşte The Colosseum şi va fi con­s­truit în Sectorul 1 al oraşului Bucureşti, pe Şoseaua Chitilei, de dez­voltatorul român Nova Imobili­a­re.

Deschiderea este programată pentru vara acestui an, iar printre chiriaşii stabili se află firme binecu­noscute, precum hipermarketul Carrefour şi reţeaua de magazine do-it-yourself Leroy Merlin.

Grupul de investiţii irlandez Caelum Development va începe în luna iulie construcţia centrului co­mer­cial ParkLake Plaza, din cartierul Titan din Bucureşti, preînchiriat în proporţie de 35% şi care va atrage o investiţie estimată la 250 de milioane de euro în urma reproiectării proiectului. Şi Cora are intenţii mari.

Va inaugura în a doua parte a anului 2012 un mall la Constanţa, Corall, după care va construi alte două la Braşov şi Bacău.

“Avem în plan construcţia a încă două mall-uri, la Braşov şi Bacău, unde avem deja terenurile. Construcţia centrelor comerciale va în­ce­pe anul viitor, pe locurile unor fos­te fabrici, aflate în centrele celor două oraşe”, a declarat Philippe Lejeune, director general al Cora România.

Şi Carrefour a anunţat că va des­chide în septembrie un hipermarket în centrul comercial Colosseum, am­plasat în zona Chitila din Bucureşti, iar în octombrie va inaugura un ma­ga­zin la Botoşani, ajungând astfel la o reţea de 25 de hipermarketuri în România.

Retailerul austriac de mobilă kika va începe în această primăvară, la Constanţa, construcţia celui de-al doi­lea magazin din România, în care va investi 30-35 de milioane de euro, şi cau­tă un spaţiu pentru o altă unitate, în Bucureşti, a declarat Lars Lund, şeful kika România. Maga­zinul din Cons­tanţa va fi deschis la începutul anului viitor, a afirmat country mana­ge­rul kika.

Anul 2011 ne va aduce mult-aş­tep­tata intrare a H&M, dar şi pri­mele magazine Lidl şi Leroy Merlin, însă nu ne aşteptăm să vedem şi alte nu­me noi intrate pe piaţă, se arată într-un raport al Colliers In­ter­na­ţi­o­­nal.

Câte dintre aceste intenţii se vor şi ma­terializa?

“Deşi sfârşitul anului 2010 a adus o avalanşă mediatică de proiecte care îşi anunţau relansarea în diverse oraşe din ţară, din cauza pro­blemelor în obţinerea de fi­nan­ţa­re, considerăm că foarte puţine vor reuşi să demareze lucrările de cons­trucţie în 2011″, susţine Andreea Păun, Marketing & PR Coordinator la Colliers.

Sursa: Jurnalul National

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...