Mutarea intr-un apartament nou, mai grea decat intr-unul vechiBirocraţia companiilor de utilităţi sau datoriile dezvoltatorului pot prelungi termenele de „rezolvare” a curentului sau gazului cu până la un an.

Cei care recepţionează un apartament nou cred că problemele lor s-au rezolvat şi că, pe lângă eventualele defecţiuni de remediat, mai trebuie să plătească doar rata la bancă şi gata.

Nu puţini au surpriza să constate că, după stresul cu banca şi cu intrarea în posesia apartamentului, urmează alte drumuri, nervi şi bani, neplăceri ce se pot întinde pe mai multe luni.
Numărul mare de a­partamente livrate în ultimii ani a dus la înmulţirea clien­ţi­lor firmelor distribuitoare de electricitate şi gaze sau ai firmelor de cablu. Normal ar fi ca aceste societăţi să se gră­bească pentru a încasa cât mai repede bani de la clienţi, optimizându-şi comunicarea cu aceştia. Realitatea este însă cu totul alta.

Montarea unui contoar de curent la un apar­tament nou poate dura chiar şi un an, iar pentru cablu şi Internet se întâmplă ca serviciile unui anume operator să fie disponibile doar pentru blocul vecin, unde a avut ce­reri de la 50% + 1 din locatari.

Situaţia diferă de la un complex rezidenţial la altul, dar, uneori, şi de la proprietar la proprietar, în funcţie de cum se descurcă fiecare. Cum o descriere generală a acestor aspecte e greu de făcut, trecem în revistă modul în care proprietarii şi-au rezolvat pro­blemele, începând de la re­cep­ţia apartamentului, în câ­teva ansambluri reziden­ţia­le din Capitală.

Drum lung pentru confort

După cumpărarea locuin­ţei, unul dintre drumurile care trebuie făcute în maximum 30 de zile este la primă­ria aparţinătoare pentru de­punerea declaraţiilor de proprietar, urmând ca astfel să se obţină calculul impozitului anual.

Prima tranşă din im­pozit poate fi plătită după două-trei săptămâni. Acest as­pect nu ţine doar de un apar­tament nou, dar merită amin­tit. „Pentru gaze am plătit mai întâi la dezvoltator 1.005 euro + TVA. Aceşti bani au re­prezentat taxa de conectare la utilităţi, plus partea mea din proiectul de gaze al cartierului; cel puţin aşa mi-au explicat cei de la vânzări ai dezvol­tatorului Domus, când am cum­părat”, povesteşte un proprietar din Confort City.

Mon­ta­rea contoarului, care a cos­tat 595 de lei, a necesitat în pre­alabil un drum la o firmă agreată în vederea programă­rii, operaţiunea urmând să se facă în două-trei săptămâni. Când se montează contoarul se dă şi drumul la gaze.

„Dacă nu ai montat aragazul sau pli­ta, sau dacă acestea sunt în­cas­­trabile şi nu sunt aşezate încă definitiv, va trebui să mai plă­teşti aproximativ 200 de lei la o următoare programare pentru punerea lor în func­ţiu­ne. Dacă totul e montat, ai scăpat de costul acesta”, aten­ţionea­ză un alt proprietar din an­samblul fraţilor Negoiţă.

Pasul următor este de a lua legătura cu cei care se ocu­pă de centrala termică, unde se mai plătesc 230 de lei re­pre­zentând întreţinere, ser­vice, garanţie doi ani, după ca­re se primeşte procesul-verbal de instalare.

În zona com­ple­­xului există doar două fir­me pentru Internet şi cablu TV, Romtelecom şi TVK (o fir­mă care preia canalele de la RDS). „Chiar dacă racordarea s-a făcut destul de repede, folo­sin­du-se reţeaua din bloc, cali­tatea serviciilor acestora la­să de dorit”, spune un alt pro­prie­tar.

În cazul curentului şi al apei, problemele ţin nu de ra­piditatea racordării, ci de calitate şi de întreruperi. Acestea sunt furnizate de dezvoltator, curentul prin refac­tu­rare şi apa din puţ propriu.

Scurtcircuit la distribuitorul de energie

Cei mai mulţi proprietari ai ansamblurilor noi îşi rezol­vă problema gazelor sau a In­ternetului relativ rapid, în ge­neral în câteva săptămâni. Pro­blema care însă dă cele mai mari bătăi de cap e cea a curentului, mai precis a trecerii pe contoar individual.

„La Enel am depus dosar şi s-a rezolvat abia după nouă luni, deşi dosarul era aprobat. Chiar un director de la ei mi-a spus, după ce am ajuns într-un târziu şi la acesta, că trebuie să ridic tonul vocii la an­ga­jaţii lui că altfel nu se re­zol­vă prea uşor. Enel-ul ăsta este un fel de stat în stat”, a de­cla­rat un proprietar din Ten Blocks.

„După un timp, deşi vina era la ei, mi-a venit somaţie de plată cum că îmi taie cu­ren­tul dacă nu-mi reglez pro­blema cu contoarul. La asta se adaugă şi arbitrarul. De exemplu, eu am fost trimis la Circa 7 în Piaţa Veteranilor, dar alt vecin de la un etaj inferior a fost trimis la o circă din zona Unirii pentru a-şi rezolva pro­blema contoarului”, spune un alt proprietar.

Tot birocraţia distribuitorilor de electricitate e invocată şi de proprietarii din turnurile Asmita. „Nu am avut probleme cu contoarul de gaz sau cu cele de apă, fiind instalate de dezvoltator. Probleme­le au fost cu contractul Elec­trica, ca urmare a birocraţiei acestora, acest lucru a durat cel mai mult”, explică un proprietar din Asmita.

Datoriile dezvoltatorului, cheltuiala proprietarului

În complexul West Park abia în perioada asta se face trecerea de la curent de şan­tier la contorizare indivi­duală. „Eu şi alţi proprietari ne-am mutat încă din vara anului trecut, dar pentru că dezvoltatorul RomCanada a avut nişte probleme cu dato­riile faţă de Enel contorizarea a întârziat.

Ne costă 700 de lei de apartament pentru mon­ta­rea contoarului de la ei, le­gare efectivă, deşi legăturile sunt făcute în mare parte şi trebuie doar schimbate nişte fire, dar asta e situaţia. Prefer aşa decât să plătesc mai scump la curent de şantier”, a de­clarat A.D., un proprietar din West Park.

În privinţa gazelor, unii proprietari au apelat la firme care se ocupă cu rezolvarea a­cestor probleme, iar alţii au fă­cut singuri drumurile. „Pen­tru contorizare la gaze am ape­lat la o firmă, am făcut îm­puternicire şi a durat aproximativ o lună. Alţi proprietari au umblat singuri, dar le-a luat mai mult timp. Am pr­ef­e­rat să dau 200 de euro şi să scap”, povesteşte Ştefan, un alt proprietar.

Rezolvare mai rapidă cu intermediari

Cei care nu mai au timp de pierdut, dar au bani de dat apelează la firme intermediare pentru a-şi rezolva diverse probleme corelate mutării într-o casă nouă. Frecvent, res­pectivii intermediari sunt indicaţi de către dezvoltator.

„Pentru curent am apelat la o persoană propusă de dezvol­ta­tor şi a durat cam trei săp­tămâni. Şi aşa am făcut drumuri, am semnat contracte, i-am presat cu telefoane, dar măcar s-a rezolvat repede cu 1.200 de lei, bani pentru care am primit şi chitanţe. În a­ceşti bani au intrat întocmi­rea actelor şi a proiectului, plus comisionul persoanei care s-a ocupat”, explică Dia­na Sălcudeanu, proprietar în Rose Garden.

O problemă întâmpinată de unii proprietari din Rose Garden, dar şi din alte pro­iecte, este aceea a lipsei con­toa­relor trifazice de la Enel. „Proiectul făcut de dezvoltator este pentru contoare trifazi­ce, iar cei de la Enel nu a­veau aparatele pe stoc. Dacă ni le cumpăram noi, trebuiau oricum omologate la ei, aşa că nu am avut de ales decât să aşteptăm, şi asta a mai durat o săptămână”, a precizat Sălcu­deanu.

De asemenea, dacă unii dintre proprietarii acestui ansamblu voiau să aleagă o anumită firmă pentru cablu şi Internet se loveau de faptul că Romtelecom are un fel de exclusivitate pe complex, pentru că au făcut traseele pentru cablu TV, Internet şi telefonie fixă.

Cu firmele de cablu mai mulţi proprietari au avut pro­bleme şi nu doar din Rose Gar­den. Unele firme solicită, pentru conectarea la cablu, o cere­re din partea a 50% + 1 din loca­tari. O altă problemă aici este că se poate întâmpla pur şi sim­plu ca un anumit bloc să nu fie în graficul de reţea al firmei, în timp ce blo­cul vecin este.

Sursa: Saptamana Financiara

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...