Reff&Asociaţii: Executarea ipotecilor mobiliare poate fi pusă sub un serios semn al întrebării. Băncile nu vor putea denunţa unilateral contractele de credit decât pentru motive temeinice, care privesc beneficiarul facilităţii de credit

Reglementările noului Cod Civil, care va intra în vigoare la 1 octombrie, conţin prevederi neclare sau incomplete, “atrăgând riscuri de interpretare de natură să diminueze nivelul de protecţie acordat de lege creditorilor garantaţi”, consideră societatea de avocatură Reff şi Asociaţii, afiliată Deloitte România, precizând însă că noul cod oferă drepturi suplimentare împrumutaţilor, “îmbunătăţindu-le situaţia faţă de reglementarea actuală, inclusiv pe segmentul corporate”.
Printre principalele aspecte introduse în Noul Cod Civil, cu potenţial impact semnificativ pentru bănci şi împrumutaţi se numără faptul că băncile trebuie să acorde un termen minim de 15 zile împrumutaţilor pentru rambursarea creditului în caz de denunţare unilaterală a contractului de către bancă.

În plus, în lipsă de stipulaţie contrară, băncile nu vor putea denunţa unilateral contractele de credit decât pentru motive temeinice, care privesc beneficiarul facilităţii de credit.

Pe de altă parte, potrivit societăţii de avocatură, executarea ipotecilor mobiliare ar putea fi pusă sub “un serios semn al întrebării în condiţiile în care noul Cod Civil prevede că opoziţia la executare suspendă de drept procedura de vânzare până la soluţionarea definitivă a cauzei”.

În plus, dacă până acum puteau formula opoziţie la executare debitorul, alţi creditori ai debitorului având garanţii asupra aceluiaşi bun şi proprietarul bunului, conform noului Cod pot face opoziţie, în plus faţă de cei de mai sus (şi sub rezerva dovedirii interesului), fidejusorii, codebitorii solidari, precum şi orice persoană care a notificat existenţa unui drept sau a unei pretenţii cu privire la bunul executat.

“Perfectarea” ipotecilor

Avocaţii avertizează că noul Cod Civil introduce conceptul de “perfectare” a ipotecilor, ceea ce înseamnă, în primul rând, că simpla înscriere în arhiva electronică nu va mai constitui formalitate suficientă pentru a asigura eficienţa şi opozabilitatea garanţiilor asupra bunurilor mobile.

În ceea ce priveşte conturile bancare, noul cod prevede dreptul titularului de a dispune în mod liber de sumele din contul curent, fără altă condiţie decât notificarea prealabilă, în măsura în care aceasta a fost agreată contractual.

În funcţie de interpretarea care se va da acestei prevederi, împrumutaţii ar putea să se prevaleze de aceasta pentru a justifica refuzul de respectare a condiţiilor prevăzute în contractul de credit referitoare la utilizarea sumelor puse la dispoziţie.

“Control asupra contului”

Un alt concept nou referitor la conturi este acela de “control asupra contului” - ca modalitate alternativă de asigurare a publicităţii garanţiei, fără a mai fi necesară înscrierea la arhivă.

Conform noului cod, ipoteca creditorului care are controlul unui cont este preferată ipotecii unui creditor care nu are controlul asupra acestuia.

Acest nou concept poate ridica probleme semnificative în cazul garanţiilor asupra conturilor deschise de împrumutaţi la alte bănci decât creditorul şi va fi de natură să extindă practicile băncilor de a  impune împrumutaţilor restricţii privind deschiderea de conturi la alte bănci.

“Acestea sunt doar câteva dintre noutăţile aduse de noul Cod Civil cu relevanţă pentru piaţa bancară, noile modificări acoperind în fapt o plajă mai largă, de la renunţarea la terminologia de garanţii reale mobiliare - înlocuită cu cea de “ipoteci mobiliare” (şi abrogarea titlului VI din legea nr. 99/1999) până la reglementarea trustului sub forma contractului de fiducie”, notează societatea de avocatură.

Coordonatorul practicii de drept bancar şi financiar din cadrul Reff&Asociaţii, Andrei Burz-Pînzaru, a precizat, în comunicat, că noul Cod Civil are un impact direct asupra termenilor contractuali şi interpretarea lor în contractele de credit şi garanţie.

“Personal, consider că impactul cel mai spectaculos va apărea în cazul în care creditorii vor implementa instrumentul juridic nou introdus - fiducia, care va permite creditorilor să utilizeze în scop de garanţie echivalentul românesc al trustului - concept specific mai degrabă unor jurisdicţii ca Marea Britanie sau SUA. (…) utilizarea acestei structuri juridice în scop de garantare este de natură să creeze probleme comerciale semnificative care cu siguranţă nu vor fi bine primite de către împrumutaţi”, a afirmat Andrei Burz-Pînzaru.

“Dacă până acum libertatea contractuală stătea la baza acestor practici, rămâne de văzut dacă nu cumva legiferarea acestora va restrânge de fapt drepturile părţilor în amenajarea contractuală a relaţiei lor.

Atât băncile, cât şi împrumutaţii trebuie să analizeze în detaliu impactul noului Cod Civil asupra negocierilor care vor fi în curs la 1 octombrie, asupra contractelor de credit în vigoare şi garanţiilor existente, formalităţilor de publicitate pentru garanţii etc.” - Simina Mut, Managing Associate în cadrul Reff&Asociaţii.

Sursa: Curierul National

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...