Creditorii şi clienţii lor cu împrumuturi ipotecare sunt sfătuiţi de Ministerul Finanţelor Publice să găsească alternative la executarea silită, potrivit unui document intitulat “Ghid pentru restructurarea extrajudiciară a împrumuturilor cu garanţii ipotecare”, postat, ieri, pe site-ul instituţiei.

“Scopul prezentelor recomandări este de a stabili principii pentru a da posibilitatea împrumutaţilor aflaţi în dificultate financiară să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale şi pentru a preveni pe cât posibil situaţiile de executare silită a garanţiilor ipotecare, care presupun, de regulă, o procedură îndelungată şi cos-tisitoare pentru împrumutător”, se arată în document.

Autorii menţionează că “prezentele recomandări nu afectează efectele obligatorii ale normelor juridice sau aplicarea acestora şi a contractelor de împrumut cu garanţii ipotecare, şi nu instituie un drept al împrumutatului la restructurarea împrumutului cu garanţie ipotecară, fiecare împrumutător stabilindu-şi propria politică de restructurare în funcţie de caracteristicile portofoliului propriu de clienţi şi de strategia sa”.

Ministerul Finanţelor enumeră câteva principii de urmat de către creditori şi împrumutaţi. Astfel, Ministerul recomandă împrumutaţilor să-i notifice pe creditori de îndată ce a intervenit situaţia de dificultate financiară, pentru găsirea unor soluţii care să împiedice declanşarea procedurilor de executare silită.

La rândul său, împrumutatorul va explica clientului care sunt obligaţiile ce îi revin în baza contractului de împrumut cu garanţie ipotecară, inclusiv valoarea sumelor restante, numărul de zile de întârziere, suma rămasă de plată din împrumut şi perioada de timp rămasă până la scadenţă, dobânzi penalizatoare.

Documentul subliniază că restructurarea unui împrumut reprezintă o concesie, nu un drept al împrumutatului.

Creditatul trebuie să prezinte, la cererea creditorului, toate documentele care descriu situaţia financiară în care se află. Acordurile cu privire la modificările aduse graficului de rambursare vor fi menţionate în mod expres în documentele puse la dispoziţia împrumutatului sau în actele adiţionale încheiate între părţi.

Ministerul de Finanţe enumeră care sunt situaţiile de restructurare a unui împrumut. În cazul diminuării veniturilor debitorului pe termen scurt, acesta poate plăti, temporar, prin consens cu instituţia de creditare, rate mai mici, urmând ca acestea să crească în perioada următoare, când îşi revine financiar.

În această situaţie, împrumutătorul convine cu împrumutatul modificarea scadenţei şi/sau a sumei de plată a uneia/mai multor rate de împrumut în sold fără a se depăşi durata iniţială de acordare a împrumutului.

În situaţia reducerii veniturilor pe termen lung, împrumutătorul poate conveni cu debitorul cu privire la capitalizarea dobânzii sau a restanţelor, cu prelungirea scadenţei iniţiale a împrumutului.

Ce-a de-a treia posibilitate este refinanţarea, opţiune prin care contractul iniţial de împrumut va fi rambursat în baza unui nou credit, cu posibilitatea convertirii monedei din creditul iniţial.

Documentul în discuţie mai recomandă creditorului să răspundă cu promptitudine la solicitările de soluţionare a problemelor debitorului.

Totodată, creditorul trebuie să acorde debitorului timp de reflecţie asupra propunerilor de restructurare a creditului, iar acestea să fie formulate fără ambigutăţi.

Sursa: Bursa

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...