Lichidatorul judiciar al companiei, Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR), a reactualizat planul de reorganizare.
Fortus Iaşi, controlată de stat şi cu datorii de peste 50 de milioane de euro, va fi închisă după finalizarea comenzilor în curs, iar activele producătorului de utilaj greu, evaluate la aproape 30 de milioane de euro, vor fi scoase la vânzare prin licitaţie.

Lichidatorul judiciar al companiei, Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR), a reactualizat planul de reorganizare aprobat în luna mai a anului trecut de către judecătorul sindic, care prevedea continuarea activităţii, prin păstrarea salariaţilor societăţii, aproximativ 700 de angajaţi, şi prin vânzări parţiale de active.

Reprezentanţii lichidatorului spun însă că a fost necesară actualizarea planului aprobat anul trecut deoarece nu mai este sustenabil în condiţiile actuale ale pieţei.

“Planul de reorganizare al Fortus a fost întocmit în luna iunie 2010, iar prima lună luată în calculul situaţiei prezentate în fluxul de numerar care a stat la baza întocmirii planului a fost luna iulie 2010, aceasta fiind estimată ca fiind prima lună de aplicare a planului. Astfel, există un decalaj de aproape doi ani în aplicarea planului de reorganizare propus iniţial, perioadă de timp în care datele, informaţiile, perspectivele avute în vedere la întocmirea acestuia s-au schimbat.

Subliniem şi faptul că nu mai corespund realităţii comenzile avute în vedere în 2010, portofoliul societăţii fiind diferit în prezent de cel existent la data propunerii planului de reorganizare”, se menţionează în planul reactualizat, care va fi supus aprobării creditorilor pe 21 martie.

În acelaşi timp, CITR precizează că tehnologia utilizată de Fortus este învechită, utilajele nefiind înlocuite în decursul anilor cu altele noi, care să respecte noile standarde.

“De fapt, societatea activează cu aceleaşi utilaje de la data punerii în funcţiune a tuturor secţiilor societăţii în anii 1970-1980, fără să fi făcut investiţii semnificative în acest sens. Datorită acestui fapt, în toată această perioadă, atât în procedura de observaţie, cât şi în procedura reorganizării judiciare, nu s-a reuşit rentabilizarea activităţii societăţii, motiv pentru care s-a impus nu numai actualizarea planului de reorganizare, ci şi modificarea strategiei de reorganizare.

Raportat la faptul că activitatea societăţii generează pierderi, planul de reorganizare actualizat va prevedea finalizarea comenzilor aflate în curs de execuţie, precum şi lichidarea totală a activului debitorului în vederea executării planului”, se afirmă în planul de reorganizare.

CITR propune încetarea activităţii companiei într-un mod controlat şi treptat, respectiv finalizarea anumitor comenzi, fără a se lua alte comenzi noi, asigurându-se astfel un excedent din care să fie suportate anumite cheltuieli ale procedurii, conservarea patrimoniului societăţii şi ulterior valorificarea tuturor bunurilor acesteia prin vânzare, asigurându-se astfel acoperirea cât mai bună a pasivului debitoarei.

Potrivit planului de reorganizare, datoriile Fortus se ridică la circa 216,7 milioane de lei, cele mai multe către Administraţia Naţională de Administrare Fiscală.

“Chiar dacă prin prezentul plan se propune lichidarea tuturor activelor societăţii, în vederea acoperirii creanţelor asumate prin plan, societatea îşi va continua activitatea şi după confirmarea modificării planului de reorganizare, închiderea activităţii societăţii realizându-se treptat, doar după finalizarea comenzilor în curs de execuţie.

De asemenea, în această perioadă se va asigura conservarea bunurilor aflate în patrimoniul societăţii, respectiv efectuarea de demersuri de maximizare a valorii averii debitoarei”, arată reprezentanţii CITR.

Implementarea planului de reorganizare se va face pe o durată de un an de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic, prima lună de aplicare a planului urmând să fie aprilie.

“În situaţia în care nu se vor găsi condiţii optime pentru derularea componentelor mecanismului reorganizării, cu acordul a două treimi din creditorii aflaţi în sold după trecerea a cel mult 18 luni, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu încă 12 luni”, menţionează CITR.

Bunurile mobile ale Fortus vor fi vândute individual, ca pachet sau ca bunuri individuale, în timp ce platforma industrială Fortus va fi vândută în bloc.

“Conform opiniei evaluatorului, valorile de piaţă ale activelor societăţii sunt de 1,13 milioane de euro pentru activele propuse spre vânzare separată şi de 28,24 milioane de euro pentru activele propuse pentru vânzarea în bloc”, se mai arată în plan.

Toate activele vor fi scoase la vânzare la un preţ de pornire egal cu valoarea de piaţă. Activele imobiliare propuse spre vânzare au, conform extraselor de carte funciară, suprafaţa totală de peste 150 de hectare.

Fortus este controlată de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor, care deţine 60% din companie, în timp ce firma Metalexportimport are 26,23% din capital. SIF Moldova este un alt acţionar cu 13,56% din acţiuni.

Anul trecut, compania a avut o cifră de afaceri de 42,7 milioane de lei, în creştere cu peste 50% faţă de anul precedent. În perioada analizată Fortus şi-a redus pierderile la 31,7 milioane de lei, de la 40,5 milioane de lei în 2010.

Sursa: Curierul National

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...