Programul Pima Casa la Primaria din Chisinau. Rata de 9 % anualPrimăria municipiului Chişinău anunţă că începând din luna octombrie 2010, cetăţenii pot depune dosarele pentru Programul „Prima casă”, la preturile de sector.

Potrivit prevederilor Programului, iniţial beneficiarul va achita un avans în mărime de 5 - 30 la sută din costul apartamentului şi va obţine un credit, pe o perioadă de la 10 până la 30 de ani, cu o rată de 9 % anual.

După care, va beneficia de o perioadă de graţiere, până la darea în exploatare a blocului locativ. Pe perioada de creditare, apartamentele vor fi gajate, iar beneficiarii devin adevăraţi proprietari ai locuinţei după onorarea în totalitate a angajamentelor faţă de bancă.

Lucrările de construcţie a primului bloc locativ din programul „Prima Casă”, din str. Ghioceilor, vor începe săptămâna viitoare. Primăria Chişinău a eliberat deja autorizaţia de construcţie în acest sens.

În general, perioada prevăzută pentru construcţia locuinţelor nu va depăşi 30 de luni. Se negociază şi cu companiile private, pentru a include blocurile de locuinţă nefinalizate în acest program.

Primăria Chişinău nu a stabilit un termen limită de depunere a dosarelor. Programul va continua mai mulţi ani. După ce persoana va depune dosarul la pretură, acesta va fi examinat de o comisie din cadrul Primăriei şi de către reprezentanţii băncii.

Pentru a se înscrie în Programul „Prima casă”, beneficiarul trebuie să depună următoarele acte:

1. Cerere-tip, în care se va consemna numărul de camere solicitat, în original;
2. Copia buletinului de identitate al solicitantului şi a membrilor familiei adulţi şi/sau altor persoane aflate la întreţinere (însoţite de original);
3. Copia certificatului de naştere al membrilor familiei şi/sau a altor persoane aflate la întreţinere (însoţit de original);
4. Copia certificatului de căsătorie (însoţit de original);
5. Copia sentinţei de divorţ definitivă şi irevocabilă (după caz, însoţit de original);
6. Documente din care să rezulte luarea la întreţinere a altor persoane (după caz);
7. Certificat eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial, precum că subsemnatul (şi membrii familiei, inclusiv persoanele aflate la întreţinere) nu deţine în proprietate locuinţă sau teren pentru construcţia casei individuale, sau deţin în proprietate o locuinţă, cu suprafaţa spaţiului locativ pentur fiecare persoană nu mai mare de 12 m² (originalul); Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Biroul de deservire a populaţiei, str. Puşkin 47.
8. Certificat de la locul de muncă însoţit de o copie a carnetului de muncă, autentificat cu ştampila întreprinderii;
9. Certificat privind venitul fiecărei persoane (membru al familiei) pentru ultimele 6 luni;
10. Certificat privind componenţa familiei;
11. Copia diplomelor de studii (însoţite de original);
12. Documente din care să rezulte dacă solicitantul, un alt membru al familiei şi/sau aflat la întreţinere ori suferă de o boală care necesită, potrivit legii, o cameră separată;
13. Declaraţie pe proprie răspundere, privind suma avansului;
14. Certificat privind participarea la privatizarea spaţiului locativ a membrilor maturi ai familiei;
15. Alte documente sau înscrisuri pe care le consideră necesare în sprijinul aplicării prevederilor criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererii.

Sursa: Imobiliare Businesslive

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...