Prefectura, Inspectoratul de Stat în Construcţii sau arhitecţii-şefi pot cere anularea documentaţiilor de urbanism. Construcţiile ridicate fără autorizaţie sau care n-au respectat prevederile acesteia ar putea fi demolate parţial sau total.

Mai mult, autorităţile nu vor mai putea aproba documentaţii de urbanism pentru intrarea în legalitate a construcţiilor neautorizate.

Aceste dispoziţii sunt incluse în proiectul unei Ordonanţe de Guvern iniţiate de Ministerul Dezvoltării Rurale şi Turismului.

Ordonanţa pentru completarea şi modificarea Legii 350/ 2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, mai reglementează activitatea şi atribuţiile arhitectului-şef şi a structurii de specialitate con-dusă de acesta, şi aduce clarificări în privinţa responsabilităţilor instituţiilor administraţiei publice şi a altor orga-nisme implicate în procesul de avizare şi aprobare a documentaţiilor de ame-najarea teritoriului şi urbanism.

Documentaţia de urbanism se va aproba în 30 de zile

Construcţiile executate fără respec-tarea regulamentului local de urbanism aprobat la data constatării contravenţiei de către organele abilitate ar putea fi demolate parţial sau total.

Anularea hotărârilor de aprobare a documentaţiilor de urbanism, emise cu încălcarea pre-vederilor legale, poate fi cerută de că-tre prefecţi în urma controlului sau la sesizarea inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii, a arhitectului-şef de judeţ sau a autori-tăţilor centrale de specialitate.

Proiectul mai prevede că primarul sau primarul general al Capitalei sunt obligaţi ca în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei de urbanism întocmită conform legislaţiei în vigoare să o supună aprobării consiliului local sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

La rândul lor, consiliul local sau CGMB au obligaţia să emită o hotărâre prin care aprobă sau respinge documentaţia.

Planul de Urbanism General se mai poate prelungi încă doi ani

Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism elaborate în baza unui certificat de urbanism sau a unui aviz de oportunitate emis înainte de 1 februarie 2011 se vor face în condiţiile prevederilor legale aplicabile înainte de intrarea în vigoare a ordonanţei, dar nu mai târziu de 1 februarie 2012.

Planurile de Urbanism Generale (PUG-n.r.) al căror termen de valabilitate a fost depăşit la data apariţiei prezentei ordonanţe şi pentru care a fost iniţiată procedura de achiziţie a elaborării sau actualizării lor pot fi prelungite prin hotărâre a consiliului local, până la data aprobării noii documentaţii, dar nu mai târziu de 2 ani.

Pentru Planurile de Urbanism Generale al căror termen de valabilitate a fost depăşit şi pentru care nu a fost iniţiată procedura de achiziţie a actualizării, precum şi cele al căror termen de valabilitate urmează să fie depăşit în mai puţin de 18 luni, termenul de notificare se reduce în mod corespunzător.

În termen de 6 luni de la apariţia ordonanţei, autorităţile administraţiei publice locale, cu sprijinul comisiei tehnice de urbanism, vor iden-tifica zonele pentru care vor fi elaborate planuri urbanistice zonale potrivit legii, în raport cu strategia de dezvoltare şi planurile de investiţii.

Reprezentantul “Salvaţi Bucureştiul”, Nicuşor Dan: “Este o iniţiativă bună”

Potrivit Notei de fundamentare, proiectul Ordonanţei de Guvern urmăreşte reducerea drastică a po-sibilităţilor privind modificarea docu-mentaţiilor de urbanism aprobate, dar şi a numeroaselor cazuri de abuzuri privind construirea fără autorizaţie sau cu nerespectarea prevederilor impuse de aceasta.

Reprezentantul Asociaţiei “Salvaţi Bucureştiul”, Nicuşor Dan, a declarat pentru gândul că “la elaborarea acestui act normative noi am trimis un punct de vedere. Multe din solicitările noastre se regăsesc în viitorul act nor-mativ.

Este vorba de prevederile care reglementează obţinerea avizului de oportunitate, dar şi competenţele pe care arhitectul-şef le are la avizare.

Este o iniţiativă bună”. Proiectul de modificare a Legii 350/ 2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, este publicat pe site-ul MDRT şi se află în dezbatere interministerială, urmând ca şi ministerele Administraţiei şi Mediului să-şi exprime un punct de vedere.

Sursa: Gandul

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...