Reabilitare pe cont propriu cu jumatate de randamentÎn lipsa fondurilor de la buget, tot mai mulţi români îşi izolează termic locuinţele pe cont propriu, la preţuri mai mici, dar şi cu eficienţă redusă.

Suma alocată de Ministerul Dezvoltării pentru creşterea eficienţei energetice a apartamentelor a fost de 150 de milioane de lei în 2010 faţă de 360 de milioane de lei în 2009.

În primele trei trimestre au fost cheltuite deja 129,876 milioane de lei, mult sub necesarul pe care îl prevede Programul na­ţional.

În lipsa subvenţiilor pe care le acorda până acum, Guvernul a ales să garanteze creditele pentru reabilitarea termică, iniţiativă lipsită însă de succes, în condiţiile în care până în prezent nu a fost depusă nicio solicitare de plată la Ministerul Dezvoltării.

Dintr-un total de peste 83.000 de blocuri de locuit cu circa trei milioane de apartamente, care necesită lucrări de îmbunătăţire a eficienţei energetice, au fost reabilitate pe parcursul a cinci ani doar 27.385 de apartamente, la care se vor adău­ga alte 29.000 ce vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an.

Cu toate că reabilitarea energetică este una dintre puţinele măsuri anti-criză lua­te de guvernul Boc, lipsa banilor a făcut ca şi această iniţiativă să fie practic lăsată în seama asociaţiilor de locatari sau a administraţiilor lo­cale.

În aceste condiţii, alarmaţi de creşterea facturilor la întreţinere şi luând în calcul efectele benefice ale reabilitării, tot mai mulţi locatari încep să-şi asume izolarea locuin­ţe­lor din fonduri proprii, fără a fi conştienţi însă de faptul că reduce­rea pierderilor de căldură este mult sub parametrii de eficienţă, compa­rativ cu reabilitarea întregului an­samblu de locuinţe.

„Din punct de ve­dere tehnic, creşterea performan­ţei energetice se poate realiza doar la nivelul unui bloc de locuinţe/ tron­son de bloc, deci nu la nivelul unui apartament.

La nivelul unui imobil se fac lucrări cum ar fi termohidroizolarea acoperişului, izolarea planşeului peste subsol, intervenţii la instalaţia de distribuţie a agentului termic, fapt ce sporeşte considerabil eficienţa reabilitării termice.

Ministerul Dezvoltării nu poate răspunde de calitatea lucră­ri­lor realizate prin iniţiative private.

Este recomandabil ca oricine do­reş­te să investească în reabilitarea unui imobil să apeleze la firme au­tori­za­te, care deţin logistica şi experienţa necesară pentru a asigura o lucrare de calitate”, au precizat pentru SFin reprezentanţii Ministerului Dezvol­tării Regionale şi Turismului.

Costurile standard nu au nicio relevanţă

Conform standardelor stabilite de Ministerul Dezvoltării, preţurile medii estimative pentru un metru pătrat intrat în reabilitare sunt ur­mătoarele: 40 euro/metru pătrat de perete exterior, 50 euro/metru pă­trat de terasă şi 150 euro/metru pă­trat de geam.

Interesant este că dacă preţul mediu al tuturor lucrărilor de reabilitare pentru un apartament de circa 60 de metri pătraţi a fost estimat de minister la 3.500 de euro, în anumite sectoare ale Capi­talei acesta a ajuns şi la 15.000 de euro (exemple sunt sectoarele 1 şi 2 ale Bucureştiului).

Acest lucru nu surprinde, atâta vreme cât Progra­mul naţional prevede că, pe lângă subvenţia de 50% din costul lucră­rilor, acordată de Guvern, administraţiile locale trebuie să participe şi ele cu o subvenţie de minimum 20%.

Numai că în sectoarele amintite primarii au decis să ducă subvenţia până la 50%, situaţii în care aso­cia­ţiile de locatari nu mai plăteau ni­mic pentru lucrările de reabilitare.

Începând cu anul viitor, „afacerea” primăriilor nu va mai merge însă ca unsă, în lipsa banilor suficienţi de la Guvern.

Aşadar, tot mai mulţi lo­ca­tari şi-au luat pe cont propriu reabi­litarea, în speranţa că factura la ener­gie se va reduce considerabil în această iarnă. Din nefericire, aceştia vor avea o surpriză neplă­cu­tă, după ce au investit câteva mii de lei în aşa-zisa reabilitare termică.

Cåt dai, atåta face

Faţadele a tot mai multor blocuri din Bucureşti încep să arate ca un ade­vărat puzzle în ultima vreme. Cu ajutorul unor firme de alpinism utilitar, tot mai mulţi locatari au ales să-şi acopere pereţii exteriori ai apartamentelor cu plăci de polistiren, în ideea unei mai bune izolări termice.

Costurile medii pentru un apartament cu două camere, în cazul placării cu polistiren, sunt în jur de 1.200-1.400 de lei (280-325 euro).

Dacă la acestea se adaugă schimbarea geamurilor, tot pe cont propriu, cu termopane, se ajunge la un cost total de până în 1.000 de euro, mult sub costurile standard ale Ministerului Dezvoltării.

Din pă­cate, această economie de bani produce rezultate pe măsură, în sensul că performanţele energetice ale lo­cu­inţei la care locatarii speră să ajun­gă vor fi mult sub aşteptări.

În cazul locuinţelor reabilitate prin programul guvernamental, în România, consumul specific anual de energie pentru încălzire ar trebui să scadă de la 180-240 kWh/mp în prezent la sub 100 kWh/mp arie utilată.

În cazul lucrărilor de izolare pe cont propriu, această per­for­man­ţă poate fi în cel mai bun caz la ju­mă­tate din cea estimată.

Practic, căl­du­ra din apartamente se pierde în pri­mul rând prin plafon sau prin instalaţiile vechi şi neperformante. Or, prin izolarea cu polistiren a pere­ţi­lor exteriori nu sunt vizate în niciun caz respectivele pier­deri ener­getice.

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, lucrările de intervenţie la anveloparea blocului de locuinţe sunt:
- izolarea termică a pereţilor exteriori;
- înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic;
- termo-hidroizolarea terasei/ termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei;
- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;
- lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/ terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;
- lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Consumăm dublu faţă de alte ţări UE

Energia termică pentru încălzire şi apă caldă în gospodării reprezintă circa 80% din consumul de energie al clădirilor.

În România sunt 83.800 blocuri de locuit cu circa 3 milioane de apartamente, în care trăiesc aproape 7 mi­lioane de oa­meni.

Potenţialul de economisire a energiei în clădirile rezi­den­ţiale este de 38%, reprezentând 50% din economiile de energie posibile în sistemele de alimentare cu căldură, în condiţiile în care peste 95% din investiţiile în sectorul energiei au fost orientate spre producţie şi distribuţie şi numai 5% spre eficientizarea con­su­mului la utilizatorii finali.

Consumurile specifice de căldură şi de apă caldă din România au valori cel puţin duble faţă de cele din ţările UE.

România a beneficiat încă din 2006 de un studiu al USAID (Agenţia SUA pentru Dezvoltare Inter­naţională) care arată că, pentru perioada 2007-2013, ar fi necesare investiţii de circa 3,2 miliarde euro, pentru doar 1,05 milioane de apartamente, adică 460 de milioane de euro/an, faţă de circa 83 de milioane de euro planificaţi de Guvern în 2009 şi alţi 34,8 milioane de euro în 2010.

La angajamente stăm bine

La presiunile Comisiei Europene, România s-a angajat ca în următorii nouă ani să reducă consumurile energetice (nu numai în sectorul locativ) cu cel puţin 9%, în cadrul unui Plan Naţional de Acţiuni pentru Eficienţă Energetică, desfăşurat pe parcursul a trei etape, câte una pentru fiecare trei ani.

Astfel, în perioada 2007-2010, Programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe prevede realizarea unor economii de circa 25% faţă de situaţia actuală, respectiv realizarea unei economii de energie (pentru pe­rioada 2008-2010) de circa 36.000 MWh/an, ceea ce se traduce în eco­no­misirea a aproximativ 3.000 tone tep (tone echivalent petrol).

Sursa: Saptamana Financiara

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...