Statul va acorda prime între 30 şi 100 de euro pe hectar anual persoanelor cu vârste de peste 55 de ani care dau în arendă terenurile agricole pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 15 ani, iar în cazul vânzării prima va fi de 200 de euro pe hectar, potrivit unui proiect de lege.

Cuantumul primei va fi de 30 euro/ha/an pentru o perioadă de arendare de cinci ani, 50 euro/ha/an pentru 10 ani, respectiv 100 euro/ha/an pentru minim 15 ani, se menţionează în proiect, elaborat de Ministerul Agriculturii.

În cazul vânzării, proprietarul terenului va primi 200 euro pe hectar. Primele se acordă o singură dată în cazul vânzării, sau timp de maxim 15 ani la arendare, dar nu mai mult de data împlinirii vârstei de 70 de ani de către cedent.

La vânzare, prima se acordă doar o singură dată.

Pentru a beneficia de prime, persoanele care cedează terenurile trebuie să aibă cel puţin 55 de ani şi să fie cu cel mult 10 ani mai tineri decât vârsta normală de pensionare şi să înceteze definitiv orice activitate agricolă cu caracter comercial pe exploataţia cedată.

De asemenea, cedenţii trebuie să fie încadraţi în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, iar terenurile nu trebuie să facă parte din exploataţii comasate prin contracte de arendă sau alte contracte legale.

Excepţie fac persoanele pensionate pe caz de boală, gradele I şi II, indiferent de vârstă, care îşi dovedesc incapacitatea de a munci cu decizia de la comisia de expertiză medicală.

Actul normativ îşi propune să stimuleze comasarea terenurilor agricole şi prin susţinerea cheltuielilor aferente serviciilor notariale şi a serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi prin garantarea creditelor contractate pentru cumpărarea terenurilor.

Legea va interzice scoaterea din circuitul agricol a terenurilor cedate pentru o perioadă de cel puţin cinci ani de la data expirării contractului de arendă, respectiv 10 ani de la data înstrăinării.

Acordarea primelor pentru arendă încetează în cazul în care contractele încheiate între cedent şi cesionar sunt denunţate înainte de termenele stabilite.

Dacă denunţarea contractului de arendă se face din culpa cedentului, acesta restituie în totalitate sumele primite până la data denunţării.

În cazul decesului proprietarului terenului, moştenitorii încasează prima datorată anului calendaristic în care s-a produs decesul.

Atât prima de înstrăinare, cât şi susţinerea cheltuielilor notariale se aplică pentru terenuri agricole de maxim 50 hectare de cedent.

Persoanele care arendează sau vând terenuri agricole beneficiază şi de o primă pentru servicii notariale şi de cadastru, care reprezintă plata integrală a tarifelor percepute pentru aceste servicii.

Resursele financiare necesare pentru plata primei pentru cedarea exploataţiei, precum şi pentru garantarea creditelor contractate pentru cumpărarea terenurilor, se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar cele pentru susţinerea cheltuielilor aferente serviciilor notariale şi a celor aferente serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Sursa: Curentul

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...