Baronul falsurilor din Vaslui loveşte din nou Isprăvile penale ale preşedintelui consiliului judeţean Vaslui, pesedistul Vasile Mihalachi, continuă.

După ce ieri am prezentat modul în care familia sa a fost împroprietărită, în dispreţul legii, cu aproape 6000 mp teren intravilan, pe care sunt edificate nouă construcţii, printre ele fiind un dispensar sanitar-veterinar dar şi o locuinţă de serviciu, astăzi dezvăluim o nouă împroprietărire cu alte două hectare de teren, care nu au fost consemnate în declaraţiile sale de avere.

Cum am demonstrat deja, într-un alt material de presă, Vasile Mihalachi a ascuns mai multe proprietăţi, refuzând să le consemneze în declaraţiile sale avere. Este vorba de câteva imobile sau acţiuni deţinute de soţia sa societăţi comerciale, dar şi de prezentarea eronată a unor date de interes public.

Ulterior, el a rectificat ultima declaraţie de avere afirmând că a corectat „omisiunile“ constatate de noi. Numai că le-a păstrat pe cele „cronice“, cum este cazul unui teren de 3,25 ha prezent în toate declaraţiile sale de avere şi dobândit, chipurile, în 1992, ca urmare a aplicării legii 18/1991, omiţând să consemneze însă un alt teren de 2 ha dobândit zece ani mai târziu în baza aceleiaşi legi. Aşadar, o comite din nou, sărind dintr-un fals în altul.

Astfel, din cele peste 20,4 hectare de teren deţinute - conform declaraţiei de avere - de familia Mihalachi, 3,25 ha ar fi fost obţinute în 1992, prin aplicarea legii fondului funciar.

Cum Vasile Mihalachi ne-a obişnuit cu falsurile, am verificat la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Vaslui această informaţie. Evident, terenul invocat de şeful judeţului Vaslui, ca fiind obţinut  prin constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate, nu există în arhiva acestei instituţii.

„Ca urmare a adresei dv. înregistrată la OCPI Vaslui cu nr. 5011/01.09.2011, vă informăm că, dând căutare după detaliile furnizate în evidenţa electronică, respectiv DDAPT, nu s-a identificat titlul de proprietate pe numele Vasile Mihalachi şi Lucia Mihalachi, domiciliaţi în str. 1 Decembrie nr. 28, cu suprafaţa de 3.25 ha, eliberat în anul 1992“ - ni s-a răspuns.

Aşadar, deşi susţine că terenul amintit ar fi fost dobîndit în baza legii 18/1991, în arhiva  OCPI nu există un certificat de proprietate pentru acest teren.

Am insistat, totuşi pe lângă conducerea OCPI Vaslui pentru ca, în baza legii, să ni se răspundă dacă pe numele lui Vasile Mihalachi a fost emis, totuşi, vreodată, „un certificat de proprietate pentru un teren agricol obţinut în baza legii 18/1991 şi situat în oraş Negreşti, jud. Vaslui“.

Spre surprinderea noastră, răspunsul a fost destul de prompt: exista un astfel de titlul de proprietate, emis în anul 2002, pe numele lui Vasile Mihalachi, dar pentru un teren cu o suprafaţă de 2 hectare.

Cum, în declaraţiile de avere ale preşedintelui consiliului judeţean Vaslui nu apare niciun teren dobândit în anul 2002, înseamnă fie că l-a vândut, fie că a omis să-l consemneze.

Este vorba despre un teren arabil situat în Negreşti, în punctul numit „La camping“ şi care se învecinează la sud cu un alt teren al aceluiaşi Vasile Mihalachi.

Pentru noua proprietate imobiliară a şefului de judeţ a şi fost emis, pe 12 august 2002, un titlu de proprietate cu nr. 2032/49036. Împroprietărirea a fost semnată, printre alţii, de prefectul de atunci, Ioan Ţibulcă.

Presupunem că titlul de proprietate nu este unul falsificat deşi, din experienţa anterioară a cazului Mihalachi, pentru propăşirea familiei şefului de judeţ n-a fost precupeţit niciun efort în acest sens.

Afacerea Lactoprod, dezvăluită de noi, prin care neamul Mihalachi a pus stăpânire pe  activele fostului Complex Agroindustrial Asociaţia Economică Intercooperatistă de Creştere a Vacilor de Lapte din oraşul Negreşti, adică pe  aproape şase hectare de teren intravilan, cu clădiri aferente ce totalizează peste 10.000 mp suprafaţă construită, este deja de notorietate.

Cum am arătat deja, falsurile care au însoţit acea operaţiune au vizat inclusiv certificatul de proprietate emis pe numele unei societăţi inventate.

În cazul de faţă însă, aşa cum o arată documentele de care dispunem, Vasile Mihalachi are de dat, din nou, explicaţii, cel puţin la Agenţia Naţională de Integritate, cu privire la realitatea celor consemnate în ultima declaraţie de avere.

Sursa: Curentul

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...