Vrei sa-ti construiesti o casa? Vezi ce acte iti trebuie!Ne intalnim cu birocratia mioritica orice am face, inca cand vine vorba de constructia unei case drumurile la ghisee par sa nu se mai termine.

Pentru a va usura putin “chinul”, dar si a va pregati pentru ce va asteapta daca vreti sa va construiti o casa, Casa de avocatura Coltuc a intocmit o lista cu toate informatiile pe care trebuie sa le aveti cand porniti la un asemenea drum.

Proceduri se aplica indiferent ca in calitate de constructor se afla o persoana fizica sau juridica.

1. Cartea Tehnica

Cartea Tehnica este primul act al unei constructii. Intocmirea ei intra in sarcina proprietarului si a proiectantului. Cartea tehnica reprezinta ansamblul documentatiilor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia si urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si instalatiilor aferente acesteia.

Aceasta mai poate cuprinde Fisa de date sintetice - contine numele proiectantului, verificatorilor atestati pentru proiect, numele executantului - inclusiv al sefului de santier si al dirigintelui, numele expertilor tehnici, numele celor din comisiile de receptie, precum si datele de incepere a lucrarilor si aprobarii receptiilor.

2. Documentatia privind executia lucrarilor, inclusiv autorizatiile de executie a constructiei

Autorizatia de construire; procesul verbal de predare/primire a cladirii; procesele-verbale de receptie pe categorii de lucrari; certificatele de calitate pentru conformitatea calitatii lucrarilor si materialelor folosite; condica de betoane unde se inregistreaza turnarile, furnizorul si rezultatele incercarilor la 28 de zile la probele etalon pentru verificarea rezistentei; buletinele de analiza si incercari pentru materialele puse in opera; expertizele tehnice; caietele de atasament.

3. Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp a cladirii (se completeaza de dv. pe toata durata de viata a cladirii).

Se vor atasa toate documentele referitoare la modificarile fata de proiectul initial atat in planul casei, cat si in dotari suplimentare. Daca vindeti imobilul, Cartea Tehnica trebuie predata noului proprietar care va avea obligatia pastrarii si completarii acesteia.

4. Atentie! Trebuie indeplinite atat pentru teren, cat si pentru casa.

Cadastrul este operatiunea de inscriere in Registrul de Carte Funciara si este obligatoriu la orice act de instrainare a unui bun imobiliar, fie ca este casa, apartament sau teren si indiferent daca este vorba despre o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, partaj sau precontract de vanzare-cumparare.

Specialistii imobiliari spun ca operatiunea de cadastru este buletinul casei dv.
Documentele necesare pentru intocmirea documentatiei de cadastru sunt cele mentionate in Monitorul Oficial al Romaniei Conf. Legii nr. 7/1996.

Cererea pentru intabulare se depune la judecatoria in circumscriptia imobilului.

Pentru realizarea documentatiei aveti nevoie de urmatoarele acte:

- actele de proprietate ale imobilului (contract de vanzare-cumparare, proces-verbal de predare-primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, sentinta civila, certificat de mostenitor, act de donatie etc.) - in doua copii, din care una legalizata:
- certificat fiscal pentru cadastru si intabulare;
- acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii;
- cerere tip completata si semnata de proprietar - pusa la dispozitie de expertul autorizat;
- declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile - pusa la dispozitie de expertul autorizat;
- cerere de inregistrare in cartea funciara - pusa la dispozitie de expertul autorizat;

In termen de 30 zile de la obtinerea procesului-verbal de receptie a casei de la primarie, deschideti rol fiscal. Obtineti rolul fiscal pentru casa pregatind urmatoarele acte necesare:

- contractul de vanzare-cumparare teren, originalul si o copie;
- autorizatia de construire, originalul si o copie;
- procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, originalul si o copie;
- procura prin notariat, in cazul in care persoana care deschide rolul fiscal nu este proprietarul;
- declaratia tip;
- taxele de deschidere, in functie de numarul de pagini care trebuie inregistrate.

5. Se vor depune cereri la urmatoarele institutii:

- Administratia Financiara de care apartineti (localitate/sector/comuna);
- Compania care furnizeaza energia electrica;
- Compania care furnizeaza apa potabila;
- Compania care furnizeaza gazul metan;
- Compania care asigura salubrizarea in zona in care este casa dv.;
- Compania de interventii canalizare;
- Compania de televiziune prin cablu

Alte acte necesare referitoare la executia casei:

- Autorizarea organizarii de santier - potrivit Legii nr. 50/1991, orice constructie pe un teren, chiar provizorie (baraci, depozite de materiale, dormitoare muncitori) se executa cu avizul administratiei locale.

Pentru obtinerea acestui aviz intocmiti un dosar care sa cuprinda:
- documentatia constructiei - project;
- planurile de amplasare in zona;
- planul de fundatie pe niveluri;
- cerere tip.

Dosarul se preda la primaria locala si autorizatia o veti primi in aproximativ 30 de zile lucratoare.

- Proiectarea executiei bransamentelor la utilitati (apa, gaze, energie electrica, telefonie si canalizare) - Bransamentele la retele trebuie sa fie proiectate si executate de firme autorizate (sunt alese prin licitatie) de regiile/societatile responsabile.

- Obtinerea autorizatiei de constructie - Autorizatia de constructie este eliberata de primarie - Serviciul de Urbanism din localitatea/sectorul in care se afla terenul.

Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta 0,5% din valoarea constructiei, stabilita pe baza declaratiei dv. si in functie de
suprafata desfasurata a acesteia.

Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale.

In vederea obtinerii autorizatiei de construire, solicitantul trebuie sa depuna doua dosare (unul cu acte in original si unul cu acte in copie), care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire, inclusiv anexa (se utilizeaza formularul model F9, obtinut contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice potrivit PAC - (Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire);

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);
c) certificatul de urbanism;

d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire-PAC, intocmit potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original;

e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului;
f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism;

g) declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti;
h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire;
i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii, comunicate odata cu certificatul de urbanism (in copie);

Autorizatia de construire se elibereaza in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii. Prelungirea autorizatiei de construire se poate face de emitent, la cererea titularului, formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii.

Sursa: Ziare.com

Share:
  • TwitThis
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Technorati

 Newsletter

Ti-a placut aceasta stire? Aboneaza-te la newsletter.

Loading... Loading...